Climate Change: The Sequel Mercer

Climate Change: The Sequel 2019

 

 

2011 publicerade Mercer, tillsammans med ett antal institutionella investerare, en global rapport om klimatförändringar och hur dessa påverkar investeringar. 2015 publicerades en uppföljare av rapporten (Investing in a Time of Climate Change - the 2015 Report) där nya resultat presenterades. Nu finns en ny version av rapporten tillgänglig att ladda ner - Investing in a Time of Climate Change — The Sequel.

Den nya rapporten utgår från Mercers senaste forskning inom klimatförändringar och dessas direkta inverkan på förväntad risk och avkastning för olika tillgångsslag. Studien är unik i sitt slag i branschen när det kommer till att uttrycka klimatrisk i termer av avkastning och drawdown.

Rapporten innefattar nya resultat och visar scenarios, både relaterade till fysiska klimatförändringar, men även övergångsperioder, exempelvis minskandet av kolanvändning, och ger tips på hur investerare kan hantera detta.

Get the Full Report

 

Related Articles