Bold Ideas for Mending the Long-Term Saving Gap

Bold Ideas for Mending the Long-Term Saving Gap

Våra publikationer /

Ny rapport: Bold Ideas for Mending the Long-Term Saving Gap
Calendar18 juli 2017

Hur redo är vi och framtida generationer för att åldras och allt vad det innebär? Idag finns globalt ett pensionsgap på 70 biljoner dollar – och det kommer bara att växa med tiden. För att motverka detta krävs gemensamma insatser från både regeringar, företag och individer runtom i världen.

Mercers nya rapport “Bold Ideas for Mending the Long-Term Saving Gap”, är en del av det arbete Mercer gör globalt för att förbättra individers ekonomiska situation. För att motverka att pensionsgapet växer sig allt större krävs djärva lösningar. Mercers uppdrag är att identifiera dessa och därmed kunna förbättra individers hälsa, förmögenhet och karriär.

Ladda ner ditt exemplar av Mercers “Bold Ideas for Mending the Long-Term Saving Gap”

I rapporten kan du läsa mer om fyra åtgärder för att förminska pensionsgapet:

1. Uppmuntra ökad ekonomisk kunskap och skicklighet: Gör sparande till något som är ”inne”, precis som fitnessrevolutionen på 1970-talet gjorde hälsa modernt och resulterade i att människor tränade mer.

2. Hjälp individer att veta vad ”bra” är: Enkla lösningar och smarta verktyg underlättar för individer att effektivt sköta sin ekonomi.

3. Utforma smarta system för att vara säker på att tillräckliga besparingar görs: Lönen ska räcka till mycket och kortsiktiga impulsköp kan vara farligt lockande, men det är viktigt att se förbi dessa och spara långsiktigt. Därför kan egna bidrag till sparandet aldrig bli för många eller för stora.

4. Omdefiniera arbete och pension: I och med att pensionsåldern stiger blir det allt viktigare att behålla värdefulla talanger längre inom företaget.

Läs mer om vilka tjänster Mercer erbjuder när det kommer till pension, sparande och investeringar.  

Utan omedelbara åtgärder kommer gapet mellan förväntad årlig inkomst och pensionssparandet i de åtta största länderna att öka med 400 biljoner dollar till 2050 – en tillväxt med 28 miljarder dollar per dag.

  Ladda ner "Bold Ideas for Mending the Long-term Saving Gap"
Fyll i informationen nedan för att få rapporten skickad till dig.
*Obligatoriska fält