Mercer | Svenska Pensionssystemet 2017

MMGIP

MMGPI 2017

Svenska pensionssystemet 2017 - behövs förändring och vad kan vi göra?

För nionde året i rad kartlägger Melbourne Mercer Global Pension Index länders pensionssystem och ställer dem i relation till varandra. Årets resultat visar att Sverige hamnar på plats nummer sex i listan över de starkaste pensionssystemen. Vad innebär detta och vad kan vi göra för att förbättra vårt system?

Rapporten fastställer att det samlade indexvärdet för det svenska systemet kan höjas genom att:

  • Höja den statliga pensionsåldern för att återspegla den ökade förväntade livslängden.
  • Säkerställa att individer själva kan bidra till pensionsplaner som finansieras av arbetsgivaren.
  • Återinföra skattelättnader för eget sparande, antingen i tjänstepensioner eller privat sparande.
  • Införa regler som skyddar pensionen för bägge parter i händelse av skilsmässa.
 
Jenny Sundberg,
Pensionsexpert på Mercer Sverige


ÖKAD LIVSLÄNGD
"I framtiden kommer de flesta av oss att leva längre, men pensionen kommer att bli lägre än vad den har varit för tidigare generationer. Att allmän pension och tjänstpension tillsammans hamnar kring 50 % av slutlönen är inget orimligt scenario för dagens unga. Orsaken till detta är att vi tidigare haft pensioner där vi blivit garanterade en viss pensionsnivå och att vi idag har ett system där det avsätts en viss summa till vår pension. Vi har ett hållbart pensionssystem för staten men för den enskilda individen är det en osäkerhet, då pensionens storlek är okänd. För att få en bättre pension behöver vi jobba längre än tidigare generationer. Eftersom statliga pensionen är baserad på livsinkomsten är det också viktigt att börja jobba tidigare och att jobba heltid. Mercer tycker att pensionsåldern behöver höjas för att avspegla att vi lever längre.Vi ser också att tjänstepensionen blir en allt större del av den totala pensionen. Därför är det viktigt att arbetsgivare som inte har kollektivavtal erbjuder marknadsmässig och konkurrenskraftig tjänstepension för sina anställda."Malin Söderbäck,
Pensionsexpert på Mercer Sverige


VÅRT SPARANDE
"För att få en högre pension behöver man antingen arbeta längre eller se till att spara till sin egen pension. I dagsläget öronmärks allt mindre sparande i Sverige till pension sedan avdragsrätten för privat pensionssparande har tagits bort. Mercer tycker att det borde vara skattegynnat att spara till sin pension. Bara några hundralappar per månad kan göra stor skillnad för pensionsnivån om man börjar spara tidigt. Att återinföra avdragsrätt på privat pensionssparande, men också att göra det gynnsamt att löneväxla även för personer med lägre inkomster, kan vara steg i rätt riktning. Viktigt när man sparar till sin pension är att välja ett sparande med låga avgifter så inte kapitalet äts upp av höga avgifter under spartiden."

  Download
Access MMPGI 2017 Report Highlights which includes key charts and recommendations, and a Country Fact Sheet of the country of your choice
*Obligatoriska fält