Ny rapport: 2018 Themes and Opportunities

Hur bör institutionella investerare agera för att ligga steget före på den föränderliga globala marknaden? I rapporten 2018 Themes and Opportunities kartlägger Mercer de teman och faktorer vi tror kommer påverka investeringsmöjligheter kommande år. Rapporten beskriver kortsiktiga såväl som långsiktiga effekter, från ett år framåt i tiden upp till decennier framöver.

De teman som institutionella investerare bör ta hänsyn till under 2018 är:

  • Konsekvenserna av en mindre expansiv penningpolitik på global nivå
  • Förvaltning under 2000-talet
  • Effekter av ökad politisk spänning och fragmentering
  • Förberedelser inför en kreditmarknad i sena stadier av marknadscykeln
Ladda ner
Fyll i fälten nedan för att få ett email med länk till rapporten!
*Obligatoriska fält