Thriving in a Age of Disruption | Mercer

Thriving in a Age of Disruption. Are you Ready for the Future of Work?

Våra publikationer /

Att växa och utvecklas i en föränderlig värld
Calendar15 december 2017

  

Är du redo för framtidens arbeten?

Teknologiska framsteg fortsätter att förändra företags förutsättningar. Samtidigt förändras medarbetares förväntningar på vad det betyder att ”gå till jobbet”. Engagemang och motivation i en värd av förändring är ett övergripande tema som arbetsgivare och HR-ansvariga behöver vara väl insatta i för att möta förväntningarna från framtidens arbetskraft.

Hur redo är ditt företag att möta dessa utmaningar?

  

Vad som krävs för att utvecklas och växa

På dagens dynamiska marknad är det inte nog att överleva – man måste blomstra. En gemensam nämnare för framgångsrika företag är att deras medarbetare är motiverade och engagerade. Dessa organisationer förmedlar en känsla av energi och entusiasm som är både attraktiv och stimulerande. Företag som är flexibla och har en tydlig vision har även större möjlighet till finansiell framgång.

 

Hur förberedd är din organisation?

Baserat på en ny undersökning med svar från över 800 HR- och företagsledare i 57 olika länder och 26 olika branscher, presenterar Mercer hur man kan se annorlunda på framtidens arbeten, hur man kan säkerställa att anställda är motiverade och engagerade samt vad det innebär att blomstra i en värld av förändring.

  Ladda ner rapporten "Thriving in an Age of Disruption"
Fyll i dina uppgifter för att få rapporten skickad till dig.
*Obligatoriska fält