Healthy, Wealthy and Work-Wise: The New Imperatives for Financial Security

Healthy, Wealthy and Work-Wise: The New Imperatives for Financial Security

Läs det senaste om anställdas ekonomiska trygghet

Teknologi och ekonomisk trygghet

Framtiden för ekonomisk trygghet är digital

I vår senaste rapport om ekonomisk trygghet ”Technology: Driving a Revolution in Financial Fitness” undersöker vi hur teknologi kan hjälpa till att öka vårt sparande. Hur kan företag använda digitala verktyg för att ge medarbetare bättre kontroll och överblick över sitt sparande samt förbättra deras fysiska välmående och ekonomiska trygghet?  Ladda ner rapporten här.

Rapporten bygger på resultatet från vår tidigare rapport om anställdas ekonomisk trygghet ”Healthy, Wealthy and Work-wise”, i vilken de faktorer som påverkar hur vi lever, arbetar och sparar idag analyseras. Rapporten hjälper myndigheter, arbetsgivare och individer med insikter kring teknologiska lösningar som hjälper till att möta utmaningarna med att skapa en större ekonomisk trygghet. Läs mer och ladda ner den nordiska rapporten här

Hur Mercer kan hjälpa till

Osäkerheten kring vår ekonomiska trygghet påverkar alla länder, organisationer och individer. Det globala besparingsunderskott som existerar kommer påverka världsekonomin i framtiden och det krävs samarbete mellan ledare inom både privat och offentlig sektor för att säkerställa att vår ekonomiska trygghet inte blir ett problem för kommande generationer.

Våra lösningar kring pensioner, försäkringar, hälsa och kompensation ger både arbetsgivare och medarbetare möjlighet att reducera ekonomisk stress och öka och produktiviteten på arbetsplatsen.

  Please provide your details to receive our global research or to contact us.
Download the report
*Obligatoriska fält
Relaterat

Is it time to retire retirement?

CEO Julio Portalatin discusses what increasing life expectancy means for the world's retirement systems.

Read More
Is this the secret to engaged employees?

By Renee McGowan. Published on 10 January on WEF.org as part of the World Economic Forum Annual Meeting.

Read More
Accelerating for Impact: 2018 Gender Inflection Point

We set out to understand the drivers of female advancement and identify the steps organizations can take to leverage this movement for change.

Read More
Designing and Delivering Personalized Benefits

Mercer's Ilya Bonic, President of Careers, describes how technology is the key to enhancing the employee benefit experience.

View the Video
A Whole-of-Life Savings Approach

Martine Ferland, President, EuroPac and Co-President, Health, Mercer discusses how technology can support employees through their full lifecycle.

Watch Now
Engaging the Workforce in Digital Transformation
Read more