I går meddelade regeringen att man ger förlängd tid för att sjösätta den nya nämndmyndigheten som ska upphandla fonder till den öppna delen av fondtorget.

 

Det rör då de 1 100 miljarderna som inte ligger i Sjunde AP-fonden. Även om det ”bara” handlar om fem-sex månaders frist är det en dyr operation för fondspararna.

 

Enligt Silva Hanell, partner på Mercer, som har lång erfarenhet av utvärdering av kapitalförvaltningstjänster, är det viktigt att man snabbt kommer igång med upphandlingarna.

 

I dagsläget har man ju ett anslutningsförfarande där alla fondbolag som vill vara med på torget får det, om man uppfyller vissa baskrav. Det gäller till exempel att man inte är helt nystartad, har externt kapital och alltså inte bara Pensionsmyndigheten som kund och att man inte tar ut avgifter över de tak som satts av myndigheten.

 

Den nya myndigheten ska i stället välja ut de förvaltare eller fonder som "i förväntan" ska ge mest pension för pengarna för spararna.Genom att övergå från anslutningsförfarande till det vi kallar manager selection, kan stora värden tillföras fondspararna. Om det systemet införts från starten år 2000 skulle de svenska pensionsspararna haft 300 miljarder kr mer i premiepension. Det handlar om 500 kr var i månaden, säger hon till Pensionsnyheterna.

Men var kommer då dessa pengar ifrån?


Genom att man granskar fondförvaltarnas prestationer, arbetssätt, förvaltningsstil och avgiftsnivå i detalj, kan man identifiera de högkvalitativa förvaltare som kan leverera stabila mervärden inom sin kategori. Genom att löpande utvärdera de valda fondförvaltarna så kan detta uthålligt förbättra resultatet för alla sparare på fondtorget, säger hon.

Detta är redan ett etablerat arbetssätt på många plattformar runt om i Europa där styrning, kontroll och kvalitetssäkring är centralt i valet av förvaltare, tillägger hon.

 

Och skillnaden blir stor, eftersom det handlar om avkastningen från på 1 100 miljarder kr.

 

Silva Hanell menar att man genom lägre totala avgifter och en meravkastning, Alfa, på en procent mer än i dagsläget blir enorma summor.


Om vi räknar på 1000 miljarder kr blir det 10 miljarder kr mer per år över en marknadscykel. Det innebär 200 miljoner kr i veckan för fondspararna i förlust, till följd av att man inte kommer igång, säger Silva Hanell.

Om nu den nya Fondtorgsnämnden inte är på plats förrän mitt i sommaren, som man fått respit till är det lätt att räkna på.

 

200 miljoner kr gånger 26 veckor innebär 5,2 miljarder kr. Det är pengar som Pensionsspararna alltså blir utan, bara för att uppstramningen av fondtorget har fastnat på vägen. Det kommer sedan att ta tid innan alla upphandlingar är genomförda och då är det bara fortsätta att räkna miljardförluster på fingrarna.

 

Det är viktigt att komma ihåg att de här siffrorna bygger på att man (kanske)städat ut skurkarna från fondtorget, med de nya reglerna som infördes i de nya fondavtalen i steg ett.

 

Lite elakt uttryckt kan man säga att senfärdigheten kostar en hel Allraskandal i månaden. Till juni får man plats även med Falcon Funds och kanske några ännu okända.

 

Siffrorna ger också en dimension till vilken besparingspotential det finns i premiepensionssystemet, nu när snart sagt alla pratar om att pensionssystemet ger för låga pensioner.


Kontakt

Kontakt för frågor

*Obligatoriska fält