Minska ekonomisk stress och öka konkurrenskraften genom en bra pensionslösning

Minska ekonomisk stress och öka konkurrenskraften genom en bra pensionslösning

Nytt från Mercer

Minska ekonomisk stress och öka konkurrenskraft med en bra pensionslösning

Läs mer om hur en bra pensionslösning kan göra stor skillnad för både dig som arbetsgivare och dina anställda.

Hur kan du som arbetsgivare underlätta pensionssparande för anställda och samtidigt minska ekonomisk stress och öka produktivitet och lojalitet? Hur säkerställer du att den befintliga pensionslösningen är den bästa möjliga för medarbetarna?

Faktum är att pensionssituationen i Sverige är en bidragande orsak till ekonomisk stress inför framtiden. Den statliga pensionen räcker inte längre till och alltmer ansvar läggs på individen när det svenska pensionssystemet förändrats med premiebestämda lösningar. Det finns därtill förslag på höjd pensionsålder då vi lever längre och längre. Tyvärr saknar många anställda kunskapen och erfarenheten som krävs för att känna sig trygga med denna utveckling. Detta skapar stress och osäkerhet, vilket i sin tur påverkar hälsa, välmående och produktivitet. Men det finns saker du som arbetsgivare kan göra och bör tänka på.

Ladda ner broschyren Minska ekonomisk stress och öka konkurrenskraften genom en bra pensionslösning för att läsa mer. 

Det stora antalet pensionsval gör att många väljer att inte välja alls

Urvalet av pensionslösningar är idag extremt stort och det kan vara svårt att hitta det bästa alternativet. Detta kan av många ses som utmanande då många tyvärr saknar kunskapen och erfarenheten som krävs att göra ett bra val. Faktum är att två av tio anställda inte har planerat inför sin pension över huvud taget och att så många som åtta av tio anställda litar på att arbetsgivaren ger pålitliga och oberoende råd om besparingar och investeringar.

Klicka här för att ladda ner broschyren.

  Fyll i din infiormation nedan för att få broschyren skickad till dig. Kryssa i den sista rutan för att komma i kontakt med oss.
Fyll i din information nedan.
*Obligatoriska fält
Mer om Ekonomisk Trygghet

Mercer Advantage Balanced Growth Fund

Läs mer om vår tjänstepensionsfond Mercer Advantage.

Läs mer
Bold Ideas For Mending The Long-Term Saving Gap

Idag finns globalt ett pensionsgap på 70 biljoner dollar.

Läs mer
Mercers pensionslösningar

Läs mer om hur Mercer hjälper till med pensionslösningar.

Läs mer
Melbourne Mercer Global Pension Index

För tionde året i rad rankar Melbourne Mercer Global Pension Index länders pensionssystem.

Läs mer