Johan Ericsson ser som sin främsta uppgift att sätta Mercers namn på kartan.

Han vill att fler ska upptäcka möjligheterna han själv inte kände till när han inledde sin karriär.

"Jag halkade in på ett bananskal och har blivit kvar i över 20 år och det är det bästa som hänt mig", säger han.I 20 år har Johan Ericsson varit på bolaget. Eller närmare bestämt 21 år. Datumet Johan Ericsson inledde sin anställning på Marsh & Mercer, den 11 september 2001, är för evigt inskriven som den mest tragiska i bolagets hundrafemtio-åriga historia. Nästan 2000 jobbade i, eller besökte, bolagets olika kontor i tvillingtornen den dagen.

845 anställda befann sig på kontoret på 93 våningen av World Trade Center, en av de våningar som träffades direkt av ett av de kapade planen.

– Marsh & Mercer var det bolag som var näst hårdast drabbat sett till antal dödsoffer. Närmare 300 kollegor dog, säger Johan Ericsson.

 

Det var givetvis ett omtumlande sätt att inleda sin anställning på, men det svetsade även samman de anställda de kommande åren.

Hur hamnade han på bolaget då?
Johan Ericsson studerade på LSE i London och ville stanna kvar ute i världen och jobba med strategiskt konsultarbete.

Han sökte jobb på firmorna med stora namn, för det var ju det man gjorde. McKinsey, BCG, och så vidare.

Men 2001 skakade fortfarande världen i kölvattnet av IT-kraschen, och de stora firmorna gjorde sig snarare av med personal än att nyanställa.

– Jag sökte till och med på Goldman Sachs men vad skulle jag där att göra? Ingen aning. Det var inte det jag var intresserad av.

 

Då dök möjligheten med Mercer upp.

– Det var som det brukar vara i karriären, ett bananskal som avgjorde. Det var väl egentligen det med att jobba internationellt som lockade. Jag var inte speciellt sugen på att åka tillbaka till Sverige utan jag ville fortsätta i London, eller utomlands i alla fall. Och då fick jag en möjlighet att göra det, fast i Schweiz och Geneve. Det kändes väldigt intressant och som ett sådant land som jag skulle kunna leva, växa och bo i. Plus att det gav väldigt mycket möjligheter även framgent, att flytta till USA, Australien eller Singapore på sikt.

Men så exotiskt blev det inte för en 25-åring i Geneve. Johan Ericsson är född och uppvuxen i Göteborg. Så när möjligheten att komma och jobba i Stockholm dök upp efter ett år i Geneve kändes det tillräckligt lockande och nytt för att han skulle packa väskorna och återvända till Sverige.

 

Han märkte snabbt att Mercers varumärke var ganska mycket under radarn i hemlandet. Med sin långa och stolta tradition i USA är Mercer mycket större internationellt och framförallt i anglosaxiska marknader som Irland, UK, USA och Australien.

– Där är de mycket mer välkända än vad man är här i Sverige eller till och med övriga Europa, säger han.

– Vi var fler anställda då än vad vi är nu skulle jag säga. Men vi var ett betydligt mindre bolag, med betydligt mindre än hälften av omsättningen av i dag. Det var inte lönsamt, och det behövdes städas ganska mycket. Det var många frågor. Vart ska vi någonstans? Vilken kompetens behövs för att göra det jobbet? Vad ska vi börja och sluta göra? Sådana saker.

 

Efter att ha varit verksam i flera av bolagets områden – allt från att jobba med lönestatistik, till analys, till konsult, affärsområdeschef – är han sedan 2014 VD för Mercer i Sverige.

­– De första åren, från 14 till 18 var det rätt mycket städning. Det handlade även om att vrida om bolaget för att skapa en mycket mer självsäker kultur. Jag vill att anställda ska känna att de är stolta och engagerade. Vi har så många fantastiskt bra värderingar, men vi är lite för blyga, lite för introverta och lite för återhållsamma skulle jag säga.


Var ligger ditt fokus i framtiden?

 

– Fokusen framöver är att vi skall fortsätta växa. Vi ska öka i omsättning och vi ska bli ett mycket tydligare bolag som ”One provider” för många av kunderna, men också för potentiellt anställda. Vi ska vara ett alternativ till stora strategiska konsultbolag. Vi håller på med så mycket olika saker – från fondförvaltning till försäkringar till breda human capital frågor. Det är en styrka, men gör att det också blir en utmaning att formulera vad Mercer faktiskt är, säger Johan Ericsson.

 

– Vi vill skapa hälsa, välstånd och karriärmöjligheter för de anställda. Det är en röd tråd jag bygger vidare på. Det finns en bra gruppdynamik och känsla av att man tar hand om varandra. Vi är ett empatiskt bolag, men också amerikanskt framåtlutat. Det som genomsyrar allt är att det vi gör är kvantifierbart. Vi tittar på data och forskningen, oavsett område, avslutar han.