HR Transformation
Hur du bäst utnyttjar dina första 100 dagar som HR-ansvarig

Dina första 100 dagar som ny HR-ansvarig (CHRO) i en organisation är bästa tiden att bygga en solid grund för långvarig framgång, vilket bland annat innefattar att lära känna dina medarbetare och förbereda HR-strategier. Under dessa första månader kan du uppnå en djupgående förståelse för din nya miljö och vinna VD:ns, ledningsgruppens och HR-chefernas förtroende.

Det är en unik möjlighet – en som du aldrig får chansen att göra om. Hur kan du utnyttja den på bästa sätt?

CHRO-strategi under dina första 100 dagar


Enligt Mercers erfarenhet ska du tillbringa dessa kritiska första 100 dagar på den strategiska nivån och fokusera på utvecklingen av sammanlänkade strategier för såväl organisationens anställda som HR-funktionen i sig. Du bör sträva efter att:

  • Sammanlänka målen för HR-funktionen med verksamhetens mål.
  • Identifiera de största problemkällorna som kräver omedelbar uppmärksamhet och fastställa hur långsiktiga problem ska prioriteras.
  • Skapa en plan som ska vägleda din funktion och dina kollegor.
  • Skapa ett underlag för förändringar inom funktionen och i hela organisationen.
  • Skapa ett kraftfullt personligt varumärke som verksamhetsledare och förändringsagent.

Ladda ned ”Dina första 100 dagar som HR-ansvarig”


Hämta hela artikeln för att lära dig om:

  • Trestegsprocessen som du kan använda för att åstadkomma en stark inledning och överträffa förväntningarna hos personerna omkring dig.
  • Fem grundläggande principer för att förbli fokuserad på den övergripande bilden och göra ett bestående intryck.
  • Hur du kan engagera och stärka dina medarbetare.
  • Fler insikter från erfarna HR-ansvariga om hur du kan inleda dina första 100 dagar framgångsrikt.

Sätt ihop en plan: En trestegsprocess


Varje HR-chefsjobb är annorlunda – det påverkas mycket av marknadsförhållanden, verksamhetsstrategier och funktionens aktuella situation. Men oavsett den specifika jobbsituationen måste du samla in och sammanställa fakta och åsikter om organisationens unika verksamhet och de anställdas utmaningar och översätta denna information till en omfattande rad åtgärder. Denna artikel beskriver en trestegsprocess som du kan använda för att inleda starkt och överträffa förväntningarna hos personerna omkring dig.

Download “Dina första 100 dagar som HR-ansvarig”

Fyll i dina uppgifter nedan för att få den fulla pappers.
*Obligatoriska fält