Mergers & Acquisitions
Hantering av personalrisker vid fusioner och företagsförvärv (M&A) Best Practices för Köpare och Säljare

Jeff Cox, Senior Partner and the Co-Leader of the North American, M&A Transaction Services Business for Mercer 

Chuck Moritt, Senior Partner and the Co-Leader of the North American, M&A Transaction Services Business for Mercer

Fusioner och företagsförvärv har stora konsekvenser för de anställda och det finns risk för personalproblem om de inblandade företagen inte kan hantera osäkerhet och anamma förändringar. Det kan leda till allt sämre affärsresultat och en potentiell minskning av transaktionsvärdet.

Dåligt utförda införlivanden, underlåtenhet att ta hänsyn till företagskultur- och organisationsstil och bristande öppenhet när det gäller kommunikation med anställda är exempel på personalrisker som allvarligt kan urholka uppgörelser och leda till värdeminskning.

Dessa risker har djupgående konsekvenser för hela organisationen: Om det inte görs på ett effektivt sätt, kan det leda till dålig moral, minskad produktivitet, att nyckelpersoner lämnar företaget, minskad prestanda, inkonsekvent kundservice och - slutligen - minskade intäkter och vinst.
Dessa risker har aldrig varit så aktuella och genomgripande som nu. Globalt sett uppgick M&A förra året till 4,7 biljoner US-dollar (en ökning på 42 procent jämfört med 2014) enligt Thomson Reuters. Det gör 2015 till det starkaste året för företagsförvärv någonsin. Under 2015 uppgick M&A-aktiviteter globalt till 32 procent. Dessutom ökade gränsöverskridande M&A-aktiviteter med 27 procent jämfört med 2014 års nivåer; totalt 1,6 biljoner US-dollar vilket står för en tredjedel av M&A totalt sett.

Enligt en färsk forskningsrapport från Mercer om personalrisker under M&A-transaktioner rapporterar mer än hälften (55 procent) av köparna, både företag och private equity, att karriärutmaningar kommer att förbli en viktig personalfråga under framtida M&A-transaktioner. Att behålla sina anställda hamnar på första plats, följt av frågor som gäller företagskultur/-stil och ledarskap.

41 % av företagsköparna rapporterar att de har mindre tid att slutföra due diligence innan de kommer med ett en bindande bud.

Forskning visar att genom att investera i personal, lika disciplinerat och noggrant som man hanterar förvaltningen av andra kapitalinvesteringar, kan köpare och säljare övervinna dessa risker. Sammantaget kan man öka värdet genom att uppmärksamma personalområden såsom: utvecklingsmöjligheter för chefer och nyckelpersoner, effektiva strategier för att minska personalomsättningen, tydlig kommunikation och planering, ett globalt perspektiv på management, hävstångseffekten som kan uppnås tack vare erfarna rådgivare och specialister inom försäljning och överlåtelser samt tydlig karriärsplanering för management och staff.