Mercer | En jämn könsfördelning är ytterst viktig

Mercer | En jämn könsfördelning är ytterst viktig

When Women Thrive

En jämn könsfördelning är ytterst viktig inom sektorn för finansiella tjänster

”I en era där företag som erbjuder finansiella tjänster står inför ökad konkurrens från nya parter på marknaden, ett rigoröst regelverk och utmaningen att uppnå tillväxt i en miljö med låg ränta är det mycket viktigt att bygga in bättre innovation och flexibilitet i arbetskraften. En proaktiv inställning till en jämn könsfördelning kommer att bredda talangpoolen och förbättra arbetsplatskulturen och hjälpa företag som erbjuder finansiella tjänster att blomstra i framtiden.”  — Nigel Carter, Partner and Global Leader Mercer, Financial Services Industry

Att övervägande delen av de ledande befattningarna i företag som erbjuder finansiella tjänster innehas av män är ett symtom på ett större problem. Alltför strikta kriterier för befordran, föråldrade ledarskapsmodeller, orubbliga arbetsrutiner och partiskhet i talanghanteringen bidrar till en ojämn könsfördelning och belyser ett erkänt behov av förbättrade värden och beteenden. Att ta tag i dessa problem är inte bara ”rätt sak att göra”, det gynnar dessutom organisationen, dess anställda, kunder och investerare. En jämn könsfördelning kan hjälpa organisationer att:

  1. ha en positiv inverkan på kultur, uppträdande och risk,
  2. förbättra kundkontakten,
  3. ta tillvara ny kompetens som leder till framtida tillväxt, och
  4. ha tillgång till en bredare talangpool.

Med användning av data från vår globala rapport ”When Women Thrive, Businesses Thrive” undersöker vår Financial Services Perspective den aktuella representationen av kvinnor på alla nivåer i sektorn för finansiella tjänster.

När karriärnivån blir högre minskar andelen kvinnor avsevärt. Hur är kvinnors karriärmöjligheter i din organisation?

Representation av anställda kvinnor och män på alla nivåer

Förutom en studie av den aktuella representationen inkluderas framtida projektioner och branschspecifika fynd och rekommendationer för att hjälpa organisationer kartlägga sin egen resa mot en jämn könsfördelning. Nu är det dags att agera.

  Ladda ner ditt exemplar av Financial Services Perspective
Fyll i dina uppgifter nedan för att få 'When Women Thrive, Financial Services Perspective' betänkande.
*Obligatoriska fält
Related

Expert Q&A on Pay Equity

An interview with Haig Nalbantian Senior Partner and Co-leader of The Workforce Sciences Institute at Mercer.
Read More

When Women Thrive, Businesses Thrive

Despite overwhelming evidence that engaged female talent is a key driver of competitive advantage, workplace diversity remains a challenge.
Learn More

Gender Pay Equity: A Global Examination of Drivers

This new paper reports on the state of pay equity and offers specific actions companies can take to both eliminate pay gaps and prevent them from recurring.
Download Paper