Strengthening Your Employee Value Proposition: Unlock Workforce Potential With Total Rewards

Strengthening Your Employee Value Proposition: Unlock Workforce Potential With Total Rewards | Mercer 2018

Framtidens arbetskraft

Förbättra er befintliga belöningsmodell och höj anställdas motivation

Läs mer om vad anställda värderar och hur du som arbetsgivare kan tillgodose detta.

Marknaden förändras ständigt och konkurrensen om kompetens blir allt hårdare. Detta gör att dagens belöningsstrategier behöver ses över och individualiseras för att möta de behov som finns hos framtidens arbetskraft.

79%

78%

50%

av anställda litar på att arbetsgivaren ger oberoende och pålitliga råd om investeringar och besparingar

av anställda kan tänka sig att arbeta på kontraktbasis och 51% vill ha mer flexibla alternativ

av anställda vill ha mer fokus på hälsa och välmående på arbetet

 

Hur kan du som arbetsgivare säkerställa att ert erbjudande är relevant och konkurrenskraftigt?  

Ladda ner rapporten för att läsa mer om hur du kan:  

  • Utvidga er existerande belöningsmodell för att möta anställdas önskemål och behov.
  • Differentiera ert erbjudande med meningsfull belöning som stärker anställdas motivation, välmående och lojalitet.
  • Använda och analysera data för att optimera ert belöningssystem och koppla förändringar till resultat.
  • Belöna anställda efter individuella behov och kommunicera detta på ett effektivt och engagerande sätt.

  Ladda ner rapporten “Strengthening Your Employee Value Proposition”
Fyll i dina uppgifter nedan för att ladda ner rapporten gratis.
*Obligatoriska fält