Utmaningar med åldrande och automatisering


Mercers rapport, The Twin Threats of Aging and Automation, fokuserar på 15 länder och undersöker de risker som förknippas med en snabbt växande åldrande population samt äldre generationers eventuella motstånd till automatisering inom arbetslivet.

Bland annat hittas att:

  • Länder med en högre grad av åldrande population löper större risk att automatisera dessas arbeten.
  • Arbeten för äldre i Kina och Vietnam löper högst risk för att bli automatiserade. 76 % av arbetsuppgifter utförda av äldre i Kina och 69 % i Vietnam är i riskzonen för att bli utbytta mot teknologiska lösningar.
  • Kanada och Australien har de lägsta andelarna av ålderande befolkning och den lägsta risken att dessa ska ersättas och automatiseras (47 % respektive 42 %).
  • I USA arbetar äldre arbetskraft med uppgifter som är automatiserbara till 52 %.
  • Nyckelfaktorer som kan hjälpa till att förklara en högre risk för automatisering är bland annat utbildningsnivå, industriella strukturer, offentliga utgifter och styrkan i de juridiska rättigheterna i de finansiella systemen.

 

Ladda ner rapporten och läs mer om utmaningarna med åldrande och automatisering.

Fyll i din information nedan för att få rapporten skickad till dig.
*Obligatoriska fält