HR2025: Hur påverkar ny teknologi HR idag och i framtiden?

M57, M25, W45, Duesseldorf, NRW, Germany

För att behålla sin konkurrenskraft och fortsätta attrahera och behålla talanger i en digital tidsera implementerar organisationer idag nya teknologiska lösningar och automatiserar gamla arbetssätt och processer. I Mercers rapport HR2025 kartlägger vi vilka utmaningar detta innebär för HR-ansvariga världen över.

Rapporten innehåller insikter om vilka faktorer som påverkar och formar arbetsplatser idag och framöver. Det presenterade resultatet baseras på Mercers globala rapport 2018 Global Talent Trends Study som innehåller svar från över 7600 respondenter världen över.

I en intervju med Antonis Christidis och Sarah Charlesworth, digitala experter på Mercer, diskuteras hur HR kan göra skillnad i den digitala värld vi lever i och vilka nya teknologiska lösningar som snart finns tillgängliga för HR. Vidare diskuterar Jackson Kam och Ephraim Patrick, Talent Strategy-experter på Mercer, den extremt viktiga roll HR-funktionen spelar när det kommer till att bygga en flexibel organisation som lätt kan anpassa sig till förändring.

I rapporten tittar vi även närmre på hur nästa generations karriärsmodeller ser ut och hur dessa kan användas för att omskola personal när uppgifter automatiseras i framtiden. Hur behöver organisationer belöna anställda för att säkerställa engagemang, lojalitet och resultat? Rhonda Newman och Patrick Hyland diskuterar hur anställdas motivation påverkas av att ha en personalstyrka som innehåller flera olika generationer samt vad som är nästa steg efter man nått medarbetarengagemang. 

Ladda ner rapporten för att läsa mer om hur HR förändras idag och i framtiden.

Fyll i dina uppgifter nedan för att få rapporten mailad till dig.
*Obligatoriska fält