Global Talent Trends Study | Mercer 2018

Global Talent Trends Study | Mercer

Våra publikationer / Career

Mercer Global Talent Trends

Läs 2018 års rapport.
 

 

Att förbereda företag för framtidens arbeten

Varje år sammanställer Mercer vilka globala trender som ses påverka arbetsmarknaden framöver. Undersökningen baseras på svar från över 7 600 företagsledare, HR-ansvariga och anställda från 21 branscher och 44 länder världen över. Baserat på resultatet från Mercers undersökning har fem viktiga teman för arbetsmarknaden under 2018 identifierats: Möjlighet till snabb förändring, Betydande arbeten, Flexibilitet, Tillgång till talang och Digitalisering.

 

 

 

 

 

 

"Digitala lösningar, flexibla arbetstimmar och belöning baserat på individuella behov ger förutsättningar att växa och utvecklas i framtidens arbeten."
Kate Bravery, Partner, Global Practices Leader, Mercer Career 

 


Mer om årets fem främsta trender på arbetsmarknaden

Vill du veta mer? Ladda ner den globala rapporten idag.

 

 

Kortfattat kan följande trender ses baserat på resultatet från årets rapport.  

 

  • Möjlighet till snabb förändring: Hur företag förbereder sig inför framtiden beror på vilken grad av förändring de tror sig möta framöver. De som förväntar sig stora förändringar fokuserar på att skapa en plattare nätverksstruktur (32 % utvecklar mer flexibla, självständiga arbetsteam jämfört med 22 % föregående år).
  • Betydande arbeten: Tre fjärdedelar (75 %) av de arbetstagare som uppger sig vara nöjda med sitt arbete anger även att deras arbetsplats är föränderlig och erbjuder goda möjligheter till fortsatt lärande. Erbjuds inte detta på arbetsplatsen söker de sig vidare.
  • Flexibilitet: Arbetstagarna vittnar om att kontrollen över sitt professionella och privata liv är en av de viktigaste frågorna. Mer flexibla arbetstider efterfrågas - och företagen lyssnar. Majoriteten av företagsledarna (80 %) ser flexibel arbetstid som en av de viktigaste förmånerna att erbjuda anställda (jämfört med 49 % förra året).
  • Tillgång till talang: En klar majoritet (89 %) av företagsledarna tror att kokurrensen om kompetens kommer bli allt hårdare. Till följd av detta krävs det för organisationer att de utökar sitt talangnätverk och anpassar sina HR-modeller efter detta.
  • Digitalisering: Trots förbättring inom detta område under de senaste åren är det endast 15 % av företagsledarna som ser sina företag som digitala organisationer i dagsläget. Medan 65 % av arbetstagarna säger att de senaste teknologiska lösningarna är nödvändiga för att lyckas, menar 48 % att de idag har de digitala verktyg de behöver för att utföra sitt arbete.

 

 

Hitta trender baserat på specifika länder och industrier

Klicka på bilderna nedan för att ladda ner infographics för mer detaljer från 9 branscher och 17 länder.  

 

 

 

Lyssna på våra webcasts  

 

UK/Europe
18 April, 2 PM (GMT)

 

Replay

 

Asia-Pacific, Middle East, and Africa
3 May, 1:30 PM HKT/SGT

 

REPLAY

 

North America

19 April, 2 PM (EST)

 

REPLAY

 

Latin America (Portuguese)
7 May, 10 AM BRT

 

REPLAY

 

 

Latin America (Spanish)

26 April, 9 AM (CST)

 

REPLAY

 

 

  Kontakta oss för att veta mer.
Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
*Obligatoriska fält