Mercer’s Global Talent Trends Study 2017

Årets rapport består av insamlad data från över 400 ledande befattningshavare, över 1 700 HR-medarbetare och fler än 5 400 anställda från 20 branscher och 37 länder runtom i världen.

Studien visar bland annat att teknologiska framsteg fortsätter att förändra företags förutsättningar, öka tillgängligheten till information och människor samt ändra hur arbeten utförs. Samtidigt förändras medarbetares demografiska profil och deras förväntningar på vad arbete betyder. Engagemang och motivation i en värd av förändring är ett övergripande tema i årets rapport och fokus ligger på hur företagsledare, HR-medarbetare och anställda ser på arbetsplatsers framtid.

Fyra trender från årets rapport

Tillväxt genom förändring: Vågade satsningar på förändringsarbete

Nästan alla (93 %) tillfrågade företagsledare planerar att förändra sina företagsstrukturer inom två år. Det handlar inte längre om naturlig utveckling, utan om att medvetet förändra företaget för att uppnå ökad effektivitet, högre flexibilitet och närmre kundrelationer – och för att ligga steget före konkurrenterna. Nyckeln till långsiktig tillväxt är att samtidigt ta hänsyn till medarbetarna under förändringsarbetet.  

Förändrade värderingar: Nya sätt att belöna kompetens

Rättvis och konkurrenskraftig lönesättning och goda karriärmöjligheter är vad som värderas högst av anställda i år, vilket inte är förvånande med tanke på det klimat av förändring och osäkerhet som råder på marknaden idag. Men allt handlar inte bara om finansiella mått: 97 % av anställda vill också bli uppmärksammade för det de bidrar med i den dagliga verksamheten. 

En arbetsplats för mig: En personlig upplevelse för medarbetare

Anställda förväntar sig att arbetsgivare ska ge sin personal rätt förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt arbete effektivt. Allt fler företag erbjuder högre flexibilitet på arbetsplatsen och 63 % har redan infört någon form av policy kopplat till detta. Ny teknologi möjliggör också individanpassade lösningar, utan att lägga en större administrativ börda på företagets HR-medarbetare.

Strävan efter insikt: Brist på tillförlitliga framtidsprognoser

Trots nya teknologiska lösningar och effektiv insamling och analysering av data, går utvecklingen långsamt när det kommer till att använda resultaten för att fatta beslut om förvaltandet av humankapital. Få företag kan omvandla data till tillförlitliga framtidsprognoser och knappt en av fem lyckas producera analyser baserade på historisk data.

Källa: 2017 Global Talent Trends. Klicka för att förstora

Tre måsten för att ditt företag ska fortsätta utvecklas

Stort fokus har legat på företags möjligheter att återhämta sig efter motgång. Men faktum är att en del händelser inte endast bör ses som motgångar, utan även som möjligheter att utvecklas. Årets Talent Trends Study innehåller praktiska tips för att ditt företag ska kunna ta vara på dessa möjligheter.

1. Att attrahera och behålla morgondagens arbetskraft

En av tre anställda är nöjda med sin nuvarande roll inom organisationen, men planerar ändå att söka sig vidare inom 12 månader. Hur kan du som arbetsgivare säkerställa att det företaget erbjuder reflekterar organisationens verkliga värderingar – och att det hjälper till att attrahera och behålla morgondagens arbetskraft?

2. Att förbereda för en okänd framtid

Hur förbereder du dina medarbetare för uppdrag som ännu inte finns? Hur ser du till att företagets och medarbetarnas fulla potential utnyttjas och att de bästa idéerna verkligen uppmärksammas? Endast 42 % av anställda säger att de upplever att deras företag främjar innovativa idéer.

3. Att arbeta för drivna medarbetare

Vad krävs för att anställda ska fortsätta att vara drivna och sträva framåt inom organisationen? En klar majoritet (83 %) av anställda känner att de kan vara sig själva på jobbet, men vad kan företag göra för att alla ska känna sig motiverade och sedda?

Ladda ner 2017 Talent Trends Study Report

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få rapporten skickad till dig.
*Obligatoriska fält