Ny rapport: The Gender Pension Gap — From Awareness to Action

Office workers at informal meeting

Majoriteten av arbetsgivare inser det ansvar de bär när det kommer till att säkerställa anställdas ekonomiska situation under deras arbetsliv och efter att de gått i pension. Ändå kvarstår det faktum att det fortfarande finns en betydande skillnad mellan män och kvinnors pensionssparande.

I vår nya rapport The Gender Pension Gap —  From Awareness to Action kartläggs vad som driver organisationer att reducera inte bara lönegapet, utan även det pensionsgap som finns mellan män och kvinnor.

I rapporten diskuteras de anledningar som ligger bakom att det idag inom EU förekommer ett genomsnittligt gap på 40% mellan män och kvinnors pensionssparande. Dessutom beskrivs vilka åtgärder du som arbetsgivare kan ta för att minska detta gap och därmed:

  • Öka produktivitet och engagemang
  • Driva tillväxt och prestation
  • Minska risker och planera för framtiden

Tillsammans kan vi eliminera pensionsgapet. Läs mer om Mercers arbete för en mer jämställd arbetsplats i When Women Thrive.

Ladda ner rapporten "The Gender Pension Gap — From Awareness to Action"

Fyll i informationen nedan för att få rapporten skickad till dig.
*Obligatoriska fält