Undersökning om anställdas finansiella trygghet

Undersökning om anställdas finansiella trygghet

  Vänligen fyll i formuläret nedan
Vänligen fyll i informationen nedan för att motta rapporten Healthy, Wealthy and Work-Wise 2018.
*Obligatoriska fält
WEF och Mercer presenterar

Healthy, Wealthy and Work-Wise

En rapport om anställdas finansiella trygghet och hur detta är kopplat till resultat och tillväxt.


En av vår tids viktigaste socioekonomiska och politiska utmaningar är balansen mellan livslängd och arbete. Vi lever längre än någonsin och förväntas stanna allt längre i arbetslivet, vilket innebär att relationen mellan arbete och pension behöver förändras.

I rapporten Healthy, Wealthy and Work-Wise kartlägger Mercer tillsammans med partners som bland annat World Economic Forum, hur anställdas ekonomiska trygghet påverkar bolagets resultat. Studien är baserad på svar från över 7000 respondenter världen över och Sverige är inkluderat.

Rapporten beskriver bland annat vilka förändringar företagsledare tror kommer att ha störst inverkan på hur vi lever, arbetar och sparar, inklusive vilka strukturella och teknologiska förändringar som krävs för att möta framtiden.

Rapporten blir tillgänglig den 29:e januari.
För att hålla dig uppdaterad och läsa mer, följ MercerInsights.

Healthy, Wealthy and Work-Wise är en undersökning som innefattar 12 länder, 7000 individer och 600 företagsledare där Sverige är inkluderat.

Studien är utförd i Chile, Brasilien, Mexiko, China, Irland, Japan, Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland), England, och USA.  

I den svenska undersökningen deltog 236 personer över 18 år, ett urval justerat efter bland annat kön och ålder för att få ett representativt stickprov.  Standardavvikelsen för den svenska delen av undersökningen är 6,4 % med ett
95 % konfidensintervall.

Registrera dig idag för att motta rapporten (publiceras i januari 2018). Registrera

Mer om Finansiell Trygghet

Healthy, Wealth, and Work-Wise Infographic

Ladda ner infographic med de svenska siffrorna från rapporten.

Ladda ner Infographic
Bold Ideas For Mending The Long-Term Saving Gap

Idag finns globalt ett pensionsgap på 70 biljoner dollar.

Läs mer
Mercers pensionslösningar

Läs mer om hur Mercer hjälper till med pensionslösningar.

Läs mer
Melbourne Mercer Global Pension Index

För nionde året i rad rankar Melbourne Mercer Global Pension Index länders pensionssystem.

Läs mer