MMGPI 2018

Mercers Globala Index Rankar Världens Pensionssystem

 

För tionde året i rad kartlägger Melbourne Mercer Global Pension Index länders pensionssystem och ställer dem i relation till varandra. Årets resultat visar att Sverige hamnar på plats nummer fem på listan över de starkaste pensionssystemen. Vad innebär detta och vad kan vi göra för att förbättra vårt system?

Rapporten fastställer att det samlade indexvärdet för det svenska systemet kan höjas genom att:

  • Höja den statliga pensionsåldern för att återspegla den ökade förväntade livslängden.
  • Säkerställa att individer själva kan bidra till pensionsplaner som finansieras av arbetsgivaren.
  • Återinföra skattelättnader för eget sparande, antingen i tjänstepensioner eller privat sparande.
  • Införa regler som skyddar pensionen för bägge parter i händelse av skilsmässa.

Klicka här för att läsa mer och ladda ner den fullständiga rapporten.

Årets resultat visar att Nederländerna tar hem förstaplatsen framför Danmark, som varit obesegrade de senaste sex åren. Ländernas betyg skiljer sig endast marginellt. Med ett slutresultat på 80,3 för Nederländerna och 80,2 för Danmark kan det konstateras att båda länderna erbjuder stabila och långsiktigt hållbara pensionssystem.

Sveriges samlade indexvärde har ökat från 72,0 år 2017 till 72,5 år 2018. Tack vare detta klättrar Sverige en placering från förra året och går därmed om Norge som är med för andra året i rad. Det högre betyget kan förklaras av det något bättre resultatet i kategorin Hållbarhet. Samtidigt har Sverige tappat inom kategorin Tillräcklighet. Förhållandet mellan dessa kategorier är en viktig faktor vid utvärderandet av pensionssystems styrka och att balansera dessa är en utmaning som tycks allt svårare för många länder.