Mercer Sverige | Administration av förmåner

Pension och Försäkring

Administration av förmåner

Ett smartare sätt att hantera förmåner

Personalförmåner är ett område som ständigt förändras. Om du ska lyckas skapa pensions-och försäkringsförmåner som är både konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva, och som dessutom uppfyller alla nya lagar och regler, krävs det expertkunskaper. Outsourcar du administrationen till Mercer hjälper vi HR att hålla koll på alla ändringar samtidigt som företaget kan fokusera på sin strategiska riktning.

En resultatdriven metod

På Mercer är vi specialister på att leverera pensions- och försäkringsförmåner som ger påtagliga, mätbara utfall som är kopplade till företagets strategiska affärsmål. Att outsourca administrationen till Mercer är ett sätt att minska de utmaningar som förknippas med förmånsprogram: kostnadsökningar, administration, pensionsrisker och nya lagar och regler. Mercers administrationsmetod effektiviserar processen, samtidigt som den leder till att medarbetarna lär sig mer och kan fatta bättre beslut.

Global omfattning. Lokala experter

Mercers globala närvaro gör att vi har resurser på marknaden som talar det lokala språket, förstår kulturen och som känner till lagar och regler som påverkar personal- och pensionsplaner. Våra utbildade och kunniga rådgivare i Helpline strävar efter att ständigt förbättra sina kunskaper och de känner väl till ditt företags olika program, dina anställda och de behov de har – allt för att kunna erbjuda ett personligt, engagerande och objektivt stöd via telefon eller online.

Kundfokuserad helhetssyn

Ett samarbete med Mercer Benefits Administration innebär att du kan dra fördel av flera års kunskaper och erfarenheter. Vi samarbetar nära kunderna, och använder en process där vi först går igenom strategin och identifierar problem, och därefter skapar en lösning.


Fyll i rutan nedan om du vill veta mer om Mercer Benefits Administration.

 

Health Benefits Administration Services and Products

Health & Benefits Administration

The deep proficiency and superior service delivery you need to tackle your health and benefits challenges today — and prepare for a healthier tomorrow. As a global leader and trusted advisor, Mercer is committed to providing best-in-class benefits administration and creative, leading-edge solutions to help you care for your most important asset: Your people.
Utöka

By partnering with you, Mercer helps ease the burden of administering increasingly complex health and benefits programs. Whether you’re facing rising costs or health care reform challenges, our custom health and benefits solutions can save you time and money. From new hire onboarding to Open Enrollment, we can help ensure your benefits operations run smoothly every step of the way.

Defined Benefit Administration

The innovative tools, solutions, and know-how to decrease your defined benefit plan risk while helping your employees prepare for brighter future. Today’s organizations are facing market volatility, changes to inflation and interest rates, and rising longevity. In the face of these financial risks, Mercer is committed to helping you streamline the administration and better manage the costs of your defined benefit (DB) program.
Utöka

Our solutions are designed to meet your company’s needs, from comprehensive data management and automated transaction processing to user-friendly participant tools and education. Whether you’re changing your plan design, merging or divesting plans, or simply helping employees appreciate the value of the benefits you provide, we can help you achieve your goals.

Defined Contribution Administration

The best-in-class resources and insights to drive the financial performance of your defined contribution plan and create a retirement-ready workforce. You’ve taken the time to create and deliver a high-quality defined contribution (DC) program. Let our expertise and innovation help you and your participants make the most of it. From minimizing fiduciary exposure to understanding your workforce’s retirement saving dynamics, Mercer’s Defined Contribution administration solution, powered by Transamerica, can help you achieve your DC plan objectives.
Utöka

Our integrated actuarial and administration services streamline processes to create greater efficiencies and cost savings while our dedicated regulatory support helps you proactively manage your fiduciary obligations. To help your employees pursue a more secure financial retirement, we offer innovative retirement income modeling tools and personalized education and support across all media channels. By doing so, we can help you shape your employees’ future by the actions we take today. 

Total Benefits Administration

An all-in-one solution that streamlines your retirement and health and benefits administration and delivers a holistic employee experience.
Utöka

When you partner with Mercer for a bundled total benefits administration solution, you can provide a complete benefits package to your employees while also treating each individual benefit as part of a larger, strategic workforce management tool. The result is seamless service delivery and a simplified employee experience.  With total benefits administration, your organization benefits from our unique combination of HR and benefits consulting and administration expertise while your HR staff experiences the ease and convenience of having one integrated point of contact. For employees, total benefits administration means greater understanding, control, and appreciation of your benefits offering. 

Mercer BenefitsCentral<sup>SM</sup>

An innovative, employee-facing digital technology that revolutionizes the way your participants interact with their benefits. Available through Mercer’s Health & Benefits and Retirement administration capabilities, Mercer BenefitsCentral offers a personalized dashboard that
Utöka

integrates health and retirement — all in one place. Our market-leading technology drives a modern, easy-to-use digital experience that helps foster informed decisions and empowered consumers. Featuring mobile-first design methodology, Mercer BenefitsCentral ensures consistent inquiry and transaction capabilities across desktop, tablet, and mobile devices. With strategically developed content and embedded decision support, your employees have everything they need to maximize their benefits, take advantage of cost-saving opportunities, and build a healthier future.   

Participant Services

A full spectrum of participant services guided by our employee engagement strategy to empower your employees to reach their full potential.
Utöka

We’re proud to be part of the future of individuals across the United States and around the world. Through targeted messaging, innovative self-service tools, and experienced education teams, we help your employees grow their confidence, become capable benefit consumers and make smart choices that put them in control of their health and retirement readiness. Whether it’s in-person, in print, online, via text, or over the phone, we give employees the tools and education they need to make more effective decisions. From a targeted text message to a personalized email to a one-on-one meeting, each interaction is designed to motivate them to take control of their health, wealth, and careers. 

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält