Mercer Sverige | Personalförmåner

Mercer Sverige | Personalförmåner

Pension och Försäkring

Personalförmåner

Konkurrenskraftiga personalförmåner

Marknadskonjunkturen påverkar förutsättningarna och kostnaderna för ditt företag. Trenden visar att de totala förmånskostnaderna per anställd fortsätter att stiga mer än både lönerna och inflationen samtidigt som nya lagar och regler ökar kostnaderna och komplicerar.

Dessutom har konkurrensen om nyckelkompetens och högpresterande talanger gjort pressen på att erbjuda konkurrenskraftiga förmåner som lockar de allra bästa större.

Vad Mercer kan hjälpa till med

Mercer har lång erfarenhet av att utforma personalförmåner ur ett strategiskt perspektiv. Med vår kompetens kan du:

  • Minska riskerna, optimera förmånsstrukturen och maximera medarbetarnas engagemang.
  • Effektivisera administrationen
  • Säkerställa efterlevnad av lagar och regler
  • Öka medarbetarnas delaktighet, vilket kan ge väsentliga kostnadsbesparingar

Optimera personalförmånerna

På Mercer tror vi inte att samma lösning passar alla. I stället samarbetar vi med våra kunder, identifierar utmaningarna och utvecklar därefter en väldefinierad strategi och en systematisk process. Våra unika metoder levererar lösningar som fungerar och ger en marknadsmässig kompensation. Ett  exempel på de verktyg som Mercer använder är:

  • Förmånsanalys: Analys och information som jämför företagets förmåner i förhållande till marknaden och hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut.

Bästa praxis och bättre service

Vi arbetar med kunder av alla storlekar, från små lokala företag till stora multinationella organisationer. Vår omfattande erfarenhet av kunder med olika förutsättningar gör att vi kan identifiera bästa praxis och anpassa dem efter era behov.

Fyll i rutan nedan om du vill veta mer om vad Mercer kan erbjuda i samband med personalförmåner.

  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält