Mercer Sverige | Utlandsstationering

Mercer Sverige | Utlandsstationering

Humankapital och Karriär

Utlandsstationering

Rätt människor på rätt plats till rätt kostnad

Webbsidor är inte det enda som behöver anpassas till mobilitet. Det finns stora skillnader mellan tillgång och efterfrågan på talanger i vissa marknader och för att klara av att möta behov av tillväxt, etablering och utveckling i nya marknader har det blivit allt viktigare för företag att bibehålla och utveckla talanger med erfarenhet av att arbeta utomlands.

Hur kan Mercer hjälpa till?

Vi kombinerar utbildning, konsulttjänster, data och webbaserade verktyg anpassade för multinationella organisationer med utlandsarbetande talanger och medarbetare. Våra experter inom mobility kan hjälpa till med:

  • Data och rapporter som hjälper dig att bestämma konkurrenskraftiga löner, belöningsprogram och förmåner i det land dina medarbetare arbetar eller kommer att arbeta i.
  • Konsulttjänster för att förebereda din organisation och dina medarbetare för arbete utomlands
  • Mercer genomför årligen två av marknadens mest omfattande rapporter som jämför livskvalitet och levnadskostnader på global nivå, Cost of Livning och Quality of Living. Dessa har blivit oumbärliga
  • verktyg för många av våra kunder.
  • Utbildning inom utlansstationering och kulturella skillnader anpassad för medarbetare inom alla olika nivåer inom organisationen
  • Mjukvara, onlineverktyg och system med som hjälper företag att på ett strukturerat sätta hantera expatriater och information, t.ex. verktyget AssignmentPro  

“Det finns ett växande behov av självgående globalt mobila yrkesarbetande män och kvinnor” 

Balans nyckeln till framgång med utlandsstationering

Framgång med utlandsstationering hänger på din förmåga att hitta rätt balans, d.v.s. hitta rätt personer, placera dem på rätt ställen till rätt kostnad och i rätt tid.

Mercer kan hjälpa till att kartlägga effektiva talangstrategier som är anpassade till din organisations unika mål. Med hjälp av våra specialiserade konsulter hjälper vi dig att utforma er mobilitystrategi samt effektiva förmåns- och ersättningsplaner anpassade till det aktuella landet för utlandsstationeringen. Mercer Cultural Passport och Global HR Monitor är två exempel på praktiska verktyg som kan hjälpa din organisation att förbereda och utveckla anställda och ledare för internationella uppdrag. 

  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält