Mercer Sverige | Talangstrategi

Mercer Sverige | Talangstrategi

Hur ser er strategi ut?

Ett företags humankapital är avgörande för dess framgång. Konkurrensen om talanger ökar och det krävs en tydlig talangstrategi för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Anställda idag är inte intresserade av bara ett jobb - de vill ha en meningsfull karriär.

Hur Mercer kan hjälpa till

Våra experter och konsulter kan hjälpa företag med:

  • Att implementera en effektivare organisationsstruktur och EVP (Employer Value Proposition)
  • Bemanningsplanering och analys - Internal Labour Market analysis (ILM)
  • Identifiera nyckelkompetens, talanger och potentiella ledare, karriärplanering samt utveckla strategier och performance managementverktyg
  • Talent Strategy efter en fusion eller ett förvärv

Planerar du för dina medarbetare och talanger?

På samma sätt som en landskapsarkitekt planerar nya bostadsområden behöver HR-chefer och Talent Management-ansvariga skapa produktiva medarbetare och arbetsplatser som fungerar bra tillsammans– inte bara idag utan även i framtiden. Mercer har både konsulttjänster och verktyg som kan hjälpa dig.

“62% av organisationer bedömer sig själva som ineffektiva på strategisk kompetensförsörjning”

Ge ditt humankapital rätt förutsättningar för att leverera på topp

Genom att kombinera humankapitaldata, undersökningar och konsultrådgivning kan Mercer hjälpa dig att skapa en strategi för dina anställda globalt och lokalt. Använd våra kompetensutvecklingsverktyg och processer för att analysera din affärsstrategi, identifiera frågor kring hur ni hanterar talanger inom organisationen, och definiera praktiska initiativ för att fylla kompetensbehoven.

Förstår du hur dina medarbetare presterar och varför de väljer att stanna kvar inom företaget eller inte? Med våra verktyg och data som till exempel Internal Labour Market analysis (ILM) får du kontroll över hela din arbetsstyrka. Vår oberoende data och analysmetod hjälper dig att bestämma vilka humankapitalinvesteringar som lönar sig och vad du behöver fokusera på i framtiden.

Mät inte bara dina medarbetares prestation – utveckla deras karriär

Vi går in i en ny era av performance management. Istället för att titta tillbaka på vad en anställd har gjort, vill dagens HR-chefer inspirera dem till spännande karriärmöjligheter framöver.

Mercers undersökningar visar att karriärplanering är viktig för att engagera, behålla och motivera duktiga medarbetare – ibland viktigare än lönen.

Vi har en långsiktig syn på performace management och karriärplanering. Företag kan använda våra verktyg för att säkerställa en produktiv och motiverad personal.

Vad säger våra kunder?

"Att identifiera potential kan vara en vetenskaplig insikt med rätt verktyg. Mercer hjälpte oss med att identifiera och utveckla ledare med rätt fokus på tillväxt”


- Raelee Hobson, Organisational Development, OIL SEARCH LIMITED

  Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig med Talent Strategy-frågor.
Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort!
*Obligatoriska fält