Mercer Sverige | Talangstrategi

Humankapital och Karriär

Talangstrategi avgörande för framgång

Hur ser er strategi ut?

Ett företags humankapital är avgörande för dess framgång. Konkurrensen om talanger ökar och det krävs en tydlig talangstrategi för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Anställda idag är inte intresserade av bara ett jobb - de vill ha meningsfull karriär.

Hur Mercer kan hjälpa till

Våra experter och konsulter kan hjälpa företag med:

  • Att implementera en effektivare organisationsstruktur och EVP (Employer Value Proposition)
  • Bemanningsplanering och analys - Internal Labour Market analysis (ILM)
  • Identifiera nyckelkompetens, talanger och potentiella ledare samt utveckla karriärplanering, strategier och performance managementverktyg
  • Talentstrategier efter en fusion eller ett förvärv

Planerar du för dina medarbetare och talanger?

På samma sätt som en landskapsarkitekt planerar nya bostadsområden behöver HR-chefer och Talent Management ansvariga skapa produktiva medarbetare och kontor som fungerar bra tillsammans– inte bara idag utan för framtiden. Mercer har både konsulttjänster och verktyg som kan hjälpa dig.

“62% av organisationer bedömer sig själva som ineffektiva på strategisk kompetensförsörjning”

Ge ditt humankapital rätt förutsättningar för att leverera på topp

Genom att kombinera humankapitaldata, undersökningar och konsultrådgivning kan Mercer hjälpa dig att skapa en Talangstrategi för dina anställda globalt och lokalt. Använd våra kompetensutvecklingsverktyg och processer för att analysera din affärsstrategi, identifiera frågor kring hur ni hanterar talanger inom organisationen, och definiera praktiska initiativ för att fylla kompetensbehoven.

Förstår du hur dina medarbetare presterar och varför de väljer att stanna kvar inom företaget eller inte? Med våra verktyg och data som till exempel Internal Labour Market analysis (ILM) får du kontroll över hela din arbetsstyrka. Vår oberoende data och analysmetod hjälper dig att bestämma vilka humankapitalinvesteringar som lönar sig och vad du behöver fokusera på i framtiden.

Mät inte bara dina medarbetares prestation – utveckla deras karriär

Vi går in i en ny era av performance management. Istället för att titta tillbaka på vad en anställd har gjort, vill dagens HR-chefer inspirera dem till spännande karriärmöjligheter framöver.

Mercers undersökningar visar att karriärplanering är viktig för att engagera, bibehålla och motivera duktiga medarbetare – ibland viktigare än lönen.

Vi har en långsiktig syn på performace management och karriärplanering. Företag kan använda våra verktyg för att säkerställa en produktiv och motiverad personal.

Vad säger våra kunder?

"Att identifiera potential kan vara en vetenskaplig insikt med rätt verktyg. Mercer hjälpte oss med att identifiera och utveckla ledare med rätt fokus på tillväxt”


Raelee Hobson, Organisational Development, OIL SEARCH LIMITED

Workforce and Careers Services and Products

Careers Solution

Mercer helps clients build workforce capabilities through proactive and deliberate career management strategies and programs.
Utöka

Our career management approach brings together individual and organizational concerns to ensure that employees can: understand their career opportunities and enable the organization to have visibility into employee capabilities, influence their career direction and enable the organization to flow the best talent towards the most critical roles, and advance at their pace and enable the organization to have a full pipeline of ready talent. When clients choose Mercer for their career management needs, they benefit from a connected and holistic approach, processes to enable managers and employees to drive organizational adoption, and results that work for the employee and the business.

Employee Value Proposition

Mercer can help clients focus their limited resources through designing and delivering employee value propositions that work for both the company and its critical employees.
Utöka

Mercer’s solutions include research and insights, plan design and implementation and connecting and enabling resources.

Leadership Strategy

In order to ensure organizations maximize their leadership potential, they need powerful strategies for developing and managing leaders.
Utöka

Mercer works with boards, CEOs and other key stakeholders to translate business requirements into specific leadership requirements to drive growth.

Mercer360

Mercer360 surveys enable individuals to collect feedback on their performance from multiple perspectives, including their manager, direct reports, and peers. Mercer360 is used for self-development purposes, often as part of a larger assessment or development intervention.
Utöka

For clients looking for an off-the-shelf solution to deploy immediately, we have a multitude of surveys available for individual contributors, first-line and middle managers, executives and HR professionals using Mercer's standard content. For clients looking for a custom solution, Mercer can make changes to the standard Mercer models, create a new custom 360 model and load a client’s existing 360 model.

Mercer Learning

Mercer Learning offers a comprehensive learning solution and training designed to accelerate the development of HR professionals’ skills and competencies – both core and technical.
Utöka

With Mercer Learning, clients have access to Mercer's world-class research and subject matter experts are available through E-learning Modules, Public Workshops, and In-House Workshops.

Talent Assessment and Development

Mercer helps clients develop leadership capability to raise the performance bar, manage pipeline risk and positively impact retention.
Utöka

Mercer assesses leadership performance, potential, readiness and fit at various levels in the leadership pipeline to ensure that the assessment is not only ‘fit for purpose’, but ‘fit for the leadership level’. 

Workforce Strategy & Analytics

Mercer assists clients to determine the quantity and quality of workforce required in each critical job families, and formulates workforce strategies to address any gaps and risks; uses data analytics to help clients to resolve complex talent issues.
Utöka

Our integrated approach identifies and addresses critical gaps between current workforce resources and future needs, and finds actionable solutions to financial traps.

Organization Design

A successful organization design addresses the structure, governance, and processes that other HR practices must align to in order to achieve the desired performance.
Utöka

Mercer helps clients get to the right solution, which requires paying close attention to not just the technical details and logical analysis, but also the softer side of how to make changes happen in client organizations.

Performance Management

With an emphasis on performance, Mercer helps our clients create performance management solutions that work.
Utöka

Our solutions lead to inspired employees, the right behaviors, and investments of time, energy, and money in processes that result in desired business outcomes.

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält