Mercer Sverige | Medarbetarkommunikation

Humankapital och Karriär

Budskap som når ut till dina medarbetare

Kommunikationslösningar som når ut till dina medarbetare

Hur levererar du trovärdig information om organisationsförändringar, nya förmånsprogram eller förändringar i pensionsplanen?

En effektiv kommunikationsstrategi har befogenhet att öka medarbetarnas engagemang, bygga intern medvetenhet, driva utvecklingen, behålla talanger samt även göra din personal mer öppna för förändring. Skillnaden mellan en förändring inom företaget och den anställdes förståelse kan vara stor. Mercers tjänst för medarbetarkommunikation kan hjälpa till att bygga broar.

Hur Mercer kan hjälpa till?

Våra experter på medarbetarkommunikation kan hjälpa dig att utforma verktyg som kommunicerar på ett sätt och med ett språk som dina anställda förstår. Våra lösningar inkluderar:

  • Förändringskommunikation för att underlätta förändringar och övergångar till nya processer.
  • Kommunikation av EVP(Employee Value Proposition)för att hålla dina medarbetare motiverade och förstå fördelarna och värdet i att vara anställd i just ditt bolag.
  • Medarbetarkommunikation för att skicka rätt budskap vid rätt tillfälle.
  • Online-verktyg som förenklar och gör informationen tillgänglig och attraktiv för de anställda, exempelvis vår portal ”Belong” och Career View app.
Workforce and Careers Services and Products

Change Communication

Mercer's pragmatic approach to change implementation focuses on moving stakeholders through a thoughtful, planned experience from a current state to a desired state to unlock the full value of change more quickly.
Utöka

Mercer’s standard change management checklists and tools ensure each activity is supported by a robust set of intellectual capital, based on successful client experiences.

Employee Communication

Mercer helps clients inspire and align people through communication, ensuring that change is embraced and strategic business drivers are understood.
Utöka

Mercer provides a full spectrum of communication tools and services to help make a difference in the health, wealth and careers of the people we touch. Using proven engagement methodologies and digital solutions, our global network of experts create and deliver results-driven communication strategy and measurement, which solve business problems and maximize opportunities.

Mercer Belong

The Mercer Belong® Portal gives employers the power to engage workforce in personal health and well-being.
Utöka

Mercer Belong® provides targeted, personalized information based on personalized demographic and health data available for each individual that can motivate the workforce to make smart decisions about their health, build overall wellness, and increase employee engagement.

Mercer Career View

Mercer Career View empowers employees to directly navigate career progression opportunities within the organization.
Utöka

Mercer Career View brings to life the organization’s career development and management infrastructure to provide the greatest return on investment while helping employers leverage talent from within.

Online Total Rewards

Understanding your Company’s total rewards and benefits package should not be complicated and confusing. Mercer’s Online Total Rewards provides you with a comprehensive view of your total rewards package.
Utöka

Using simple, straightforward, interactive applications, Online Total Rewards gives  your managers the tools to better engage and support you. Other features include understanding and viewing your total rewards package with simple and engaging tools, and calculating complex rewards and benefits data using integrated modeling tools and calculators.

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält