Mercer Sverige | Medarbetarkommunikation

Mercer Sverige | Medarbetarkommunikation

Humankapital och Karriär

Budskap som når ut till dina medarbetare

Kommunikationslösningar som når ut till dina medarbetare

Hur levererar du trovärdig information om organisationsförändringar, nya förmånsprogram eller förändringar i pensionsplanen?

En effektiv kommunikationsstrategi har befogenhet att öka medarbetarnas engagemang, bygga intern medvetenhet, driva utvecklingen, behålla talanger samt även göra din personal mer öppna för förändring. Skillnaden mellan en förändring inom företaget och den anställdes förståelse kan vara stor. Mercers tjänst för medarbetarkommunikation kan hjälpa till att bygga broar.

Hur Mercer kan hjälpa till?

Våra experter på medarbetarkommunikation kan hjälpa dig att utforma verktyg som kommunicerar på ett sätt och med ett språk som dina anställda förstår. Våra lösningar inkluderar:

  • Förändringskommunikation för att underlätta förändringar och övergångar till nya processer.
  • Kommunikation av EVP(Employee Value Proposition)för att hålla dina medarbetare motiverade och förstå fördelarna och värdet i att vara anställd i just ditt bolag.
  • Medarbetarkommunikation för att skicka rätt budskap vid rätt tillfälle.
  • Online-verktyg som förenklar och gör informationen tillgänglig och attraktiv för de anställda, exempelvis vår portal ”Belong” och Career View app.
  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält