Kommunikation som når ut till dina medarbetare

 

Hur levererar du trovärdig information om organisationsförändringar, nya förmånsprogram eller förändringar i pensionsplanen?

En effektiv kommunikationsstrategi har möjlighet att öka medarbetarnas engagemang, bygga intern medvetenhet, driva utveckling, behålla talanger samt även göra din personal mer öppna för förändring. Skillnaden mellan en förändring inom företaget och den anställdes förståelse kan vara stor. Mercers tjänst för medarbetarkommunikation kan hjälpa till att skapa engagemang och förståelse.

Hur Mercer kan hjälpa till?

Våra experter på medarbetarkommunikation kan hjälpa dig att utforma verktyg som hjälper er att kommunicera på ett sätt och med ett språk som dina anställda förstår. Våra lösningar inkluderar:

  • Förändringskommunikation för att underlätta förändringar och övergångar till nya processer.
  • Kommunikation av EVP(Employee Value Proposition) för att hålla dina medarbetare motiverade och förstå fördelarna och värdet i att vara anställd i just ert bolag.
  • Medarbetarkommunikation för att skicka rätt budskap vid rätt tillfälle.
  • Online-verktyg som förenklar och gör informationen tillgänglig och attraktiv för de anställda, exempelvis vår portal ”Belong” och Career View app.

Mercers tjänster inom Humankapital och Karriär

Kontakta oss för att få mer inofmration om våra tjänster kring medarbetarkommunikation.
Fyll i din information nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
*Obligatoriska fält