Mercer Sverige | Lön och belöning

Humankapital och Karriär

Effektiva belöningssystem för dina medarbetare

Dina medarbetare är din största tillgång — ge dem rätt belöning!

Entusiasm, motivation och positiv energi finns sällan med i balansräkningen men är nödvändiga för hur dina medarbetare presterar på arbetsplatsen.  Mercer hjälper företag med belöningsstrategier och informationstjänster som bygger på lång erfarenhet och kunskap om vad som driver och motiverar medarbetare. I vår databas kan företag jämföra lön, bonus, förmåner och incitamentprogram med andra i samma bransch för att ta fram konkurrenskraftiga kompensationspaket.

Hur vi kan hjälpa till

Våra konsulter inom lön och belöning kan hjälpa till med:

  • Talangstrategi, belöningssystem och design av incitamentprogram som skapar tillväxt och driver prestation
  • Befattningsvärdering med vårt unika verktyg International Position Evaluation (IPE)
  • Marknadslönedata med hänsyn till industri, geografi och befattningens tyngd
  • Jobbarkitektur och lönestrukturer
  • Designa samt beräkna kostnader för variabel kompensation och lön efter prestation
  • Enhetliga belöningsstrategier och förmånsprogram efter företagsförvärv (M&A)

“Mercer hjälpte min organisation att knyta ihop vårt belöningsprogram med vår affärsstrategi vilket accelererade våra medarbetares presentation.”- HR-direktör

Hur väl känner du dina medarbetare?

Effektiva belöningssystem ser olika ut för olika individer. De som är födda på 90-talet motiveras av andra saker än de som står mitt i livet eller arbetar i en annan del av världen. En mer nyanserad och flexibel belöningsstrategi krävs för att tillgodose hela arbetsstyrkan.

Mercer kan hjälpa till att strukturera marknadsanpassade belöningssystem utifrån karriärsnivå, organisationens arkitektur, kultur och befattningar. Vår unika databas International Position Evaluation (IPE), är basen för hur vi arbetar för att utvärdera både befintliga och helt nya roller.

"65 procent av dagens nyexaminerade högskolestudenter kommer ha arbetsuppgifter som ännu inte uppfunnits." The New York Times

Workforce and Careers Services and Products

Data, Insights & Technology

Mercer compensation, benefits & workforce metrics solutions provide current and relevant data across a variety of critical functions, industries, organizations, and geographies.
Utöka

This data is used to benchmark an organization against others, design a competitive compensation and benefits strategy, align your goals to the market and retain your best talent.

Job Analysis & Job Evaluation

Mercer delivers job analysis and job evaluation projects using our ​International Position Evaluation (IPE) system.
Utöka

IPE is a global point factor position evaluation system that ranks positions accurately within virtually any type of organization, comparing positions in large companies with positions in small companies, and/or comparing positions between and among different functions, such as manufacturing, sales, finance and human resources.

Job Architecture and Career Frameworks

Mercer's job architecture & career frameworks offering delivers tools / activities that support clients by influencing employees in making career decisions that benefit employees and aligns with the organization’s talent management goals.
Utöka

Mercer develops a suitable career framework for upward and lateral talent movements, with linkages to grading system and interactive tools for employees, and assists clients to define suitable KPIs at various levels of the organization.

Total Rewards Strategy and Program Design

The ability to attract, develop, retain, motivate, and engage the right workforce is critical for an organization to deliver on its business strategy.
Utöka

How an organization manages its human capital assets — its workforce — has a profound impact on its success. Mercer helps organizations address these issues through a holistic rewards strategy, with a focus on the factors and practices that uniquely drive value for the business, to build a sustainable competitive advantage.

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält