Mercer kan hjälpa till med marknadsanpassade och konkurrenskraftiga lön- och belöningssystem anpassade till er organisations struktur, kultur och befattningar. Vår unika databas International Position Evaluation (IPE), är basen för hur vi arbetar för att utvärdera både befintliga och helt nya roller.

Hur vi kan hjälpa till

Våra konsulter inom lön och belöning kan hjälpa till med:

  • Talangstrategi, belöningssystem och design av incitamentprogram som skapar tillväxt och driver prestation
  • Befattningsvärdering med vårt unika verktyg International Position Evaluation (IPE)
  • Marknadslönedata med hänsyn till industri, geografi och befattningens tyngd
  • Jobbarkitektur och lönestrukturer
  • Designa samt beräkna kostnader för variabel kompensation och lön efter prestation
  • Enhetliga belöningsstrategier och förmånsprogram efter företagsförvärv (M&A)
  • Lönekartläggning

Hur väl känner du dina medarbetare?

Effektiva belöningssystem ser olika ut för olika individer. De som är födda på 90-talet motiveras av andra saker än de som står mitt i livet eller arbetar i en annan del av världen. En mer nyanserad och flexibel belöningsstrategi krävs för att tillgodose hela arbetsstyrkan.

"65 procent av dagens nyexaminerade högskolestudenter kommer ha arbetsuppgifter som ännu inte uppfunnits." The New York Times


Mercers tjänster inom Humankapital och Karriär

Kontakta oss för att veta mer om hur vi hjälper till med lön- och belöning

Fyll i din information nedan så kontaktar vi dig inom kort.
*Required Fields