Humankapital och Karriär
Effektiva belöningssystem för dina medarbetare

Mercer kan hjälpa till med marknadsanpassade och konkurrenskraftiga lön- och belöningssystem anpassade till er organisations struktur, kultur och befattningar. Vår unika databas International Position Evaluation (IPE), är basen för hur vi arbetar för att utvärdera både befintliga och helt nya roller.

Hur vi kan hjälpa till

Våra konsulter inom lön och belöning kan hjälpa till med:

  • Talangstrategi, belöningssystem och design av incitamentprogram som skapar tillväxt och driver prestation
  • Befattningsvärdering med vårt unika verktyg International Position Evaluation (IPE)
  • Marknadslönedata med hänsyn till industri, geografi och befattningens tyngd
  • Jobbarkitektur och lönestrukturer
  • Designa samt beräkna kostnader för variabel kompensation och lön efter prestation
  • Enhetliga belöningsstrategier och förmånsprogram efter företagsförvärv (M&A)
  • Lönekartläggning

Facts, Data, Insights: Analyzing the 'Unquantifiable'

Mercer has more than 80 years of experience understanding what drives employees and translating that knowledge into results. You won’t find data like ours anywhere else. Our benchmark database is the best in the business for evaluating and creating competitive compensation offerings.

As unique as each person’s career is, we can make your rewards structure easier and more efficient with solutions like job levelling across your organization and the world, job architectures that help your employees build careers, and dynamic strategies that direct all of your rewards decisions.

Facts, Data, Insights: Analyzing the 'Unquantifiable'

Mercer has more than 80 years of experience understanding what drives employees and translating that knowledge into results. You won’t find data like ours anywhere else. Our benchmark database is the best in the business for evaluating and creating competitive compensation offerings.

As unique as each person’s career is, we can make your rewards structure easier and more efficient with solutions like job levelling across your organization and the world, job architectures that help your employees build careers, and dynamic strategies that direct all of your rewards decisions.

Optimizing Job Architectures for Desirable Career Progress

An even greater challenge lies beyond creating a flexible framework for a diverse workforce: The workforce for the future will fill roles that don’t even exist yet. But how can you plan for what you don’t know?

Mercer relies on proven science. Our International Position Evaluation (IPE) methodology underpins the job architecture and methodology we use to evaluate brand new roles. So you can maintain your stride even as the future of work changes before your eyes.

Hur väl känner du dina medarbetare?

Effektiva belöningssystem ser olika ut för olika individer. De som är födda på 90-talet motiveras av andra saker än de som står mitt i livet eller arbetar i en annan del av världen. En mer nyanserad och flexibel belöningsstrategi krävs för att tillgodose hela arbetsstyrkan.

Speak with a Mercer Consultant
We’re eager to speak with you. Please provide your details below.
*Obligatoriska fält

"65 procent av dagens nyexaminerade högskolestudenter kommer ha arbetsuppgifter som ännu inte uppfunnits." The New York Times


Mercers tjänster inom Humankapital och Karriär

Kontakta oss för att veta mer om hur vi hjälper till med lön- och belöning
Fyll i din information nedan så kontaktar vi dig inom kort.
*Obligatoriska fält