Mercer Sverige | Lön och belöning

Humankapital och Karriär

Effektiva belöningssystem för dina medarbetare

Dina medarbetare är din största tillgång — ge dem rätt belöning!

Entusiasm, motivation och positiv energi finns sällan med i balansräkningen men är nödvändiga för hur dina medarbetare presterar på arbetsplatsen.  Mercer hjälper företag med belöningsstrategier och informationstjänster som bygger på lång erfarenhet och kunskap om vad som driver och motiverar medarbetare. I vår databas kan företag jämföra lön, bonus, förmåner och incitamentprogram med andra i samma bransch för att ta fram konkurrenskraftiga kompensationspaket.

Hur vi kan hjälpa till

Våra konsulter inom lön och belöning kan hjälpa till med:

  • Talangstrategi, belöningssystem och design av incitamentprogram som skapar tillväxt och driver prestation
  • Befattningsvärdering med vårt unika verktyg International Position Evaluation (IPE)
  • Marknadslönedata med hänsyn till industri, geografi och befattningens tyngd
  • Jobbarkitektur och lönestrukturer
  • Designa samt beräkna kostnader för variabel kompensation och lön efter prestation
  • Enhetliga belöningsstrategier och förmånsprogram efter företagsförvärv (M&A)

“Mercer hjälpte min organisation att knyta ihop vårt belöningsprogram med vår affärsstrategi vilket accelererade våra medarbetares presentation.”- HR-direktör

Hur väl känner du dina medarbetare?

Effektiva belöningssystem ser olika ut för olika individer. De som är födda på 90-talet motiveras av andra saker än de som står mitt i livet eller arbetar i en annan del av världen. En mer nyanserad och flexibel belöningsstrategi krävs för att tillgodose hela arbetsstyrkan.

Mercer kan hjälpa till att strukturera marknadsanpassade belöningssystem utifrån karriärsnivå, organisationens arkitektur, kultur och befattningar. Vår unika databas International Position Evaluation (IPE), är basen för hur vi arbetar för att utvärdera både befintliga och helt nya roller.

"65 procent av dagens nyexaminerade högskolestudenter kommer ha arbetsuppgifter som ännu inte uppfunnits." The New York Times

  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält