Mercer Sverige | Ersättning till ledande befattningar

Humankapital och Karriär

Komplexa belöningsfrågor för ledande befattningshavare

Kompensation till chefer och ledning som ger resultat

Att ha rätt ledare för din organisation är en av de mest kritiska faktorerna för framgång. Mercer har specialiserade konsulter som hjälper företag inom privat och offentlig sektor med ersättningsfrågor för ledande befattningar och koncernledning.

Hur kan Mercer hjälpa till?

Vi kan hjälpa till att utforma dina ersättnings-och förmånsprogram till ledande befattningshavare med hjälp av tillförlitlig marknadsdata och analyser.  I synnerhet kan vi hjälpa inom:

 • Kartläggning av nuvarande ersättningar och hur dessa förhåller sig till den konkurrerande marknaden
 • Design av ersättning och förmåner till chefer och ledning i enighet med företagsstrategi, lagstiftning, riktlinjer och krav från aktieägare
 • Utformning av aktieprogram och långsiktiga incitamentsprogram
 • Ramverk för prestationsbedömning, kompetensutveckling samt successionsplanering
 • Intern- och externkommunikationsstrategi utformad mot samtliga intressenter (ledningsgrupp, ägare, media etc.)

Konkurrenskraftig och grundlig analys

Våra rådgivningstjänster för konkurrenskraftig lön och belöning till ledande befattningshavare bygger på:

 • En tät dialog och samverkan med våra kunder.
 • Erfarenhet och expertkunskap, i kombination med oberoende data. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, både som konsulter och i linjeroller.
 • Olika synvinklar. Vi tar hänsyn till aktieägares, styrelsens, företagets och den anställdes perspektiv.
 • Marknadsdata. Vi använder data från relevanta källor för att skräddarsy ditt ersättningspaket för ledande befattningar. Våra informationslösningar bygger på data från löneundersökningar som t.ex. Mercer Executive Remuneration Guide (MERG).
      

Workforce and Careers Services and Products

Board Management/Advisory Services

Mercer helps companies evaluate the competitiveness of compensation levels and structure for outside directors.
Utöka

Mercer evaluates the current market practices and trends in director compensation by assessing the current director compensation program (both design and pay levels) and providing recommendations for change.

Governance and M&A Transaction Support

Mercer gives clients the confidence to fully understand relevant executive pay legislation and ensures their compensation packages satisfy increasingly rigorous requirements of institutional investors and governance bodies.
Utöka

Mercer's governance services include stakeholder relations, updates on trends and best practice developments in executive reward program design and governance, ongoing advice on implications of regulatory, legislative, and market developments, compensation committee charter, agenda, and process development and implementation, board effectiveness and development, and board role definition and engagement.Mercer also provides pre- and post-transaction support on compensation issues for clients involved in financial transactions including IPOs, acquisitions, divestures, spin-offs, and joint ventures. 

Plan Design and Performance Measurement

Mercer designs effective global long-term incentive programs for client organizations.
Utöka

Mercer assists clients in driving desired behaviors for a global workforce by providing market-appropriate levels and modes of long-term incentives while ensuring shareholder alignment across an organization's areas of operation. We also provide a cost-effective structure for organizations, and meeting employees’ preferences, which vary by geography.

Executive Benefits Group

Services focused on executive benefit and deferred compensation plans.
Utöka

Mercer’s Executive Benefits Group (EBG) is a US practice, providing consulting services focused on the benchmarking, design, financing, administration and regulatory compliance of executive benefit and deferred compensation plans.

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält