Kompensation till chefer och ledning som ger resultat

 

Att ha rätt ledare för din organisation är en av de mest kritiska faktorerna för framgång. Mercer har specialiserade konsulter som hjälper företag inom privat och offentlig sektor med ersättningsfrågor för ledande befattningar och koncernledning.

Hur kan Mercer hjälpa till?

Vi kan hjälpa till att utforma dina ersättnings- och förmånsprogram till ledande befattningshavare med hjälp av tillförlitlig marknadsdata, analyser och benchmarking.  I synnerhet kan vi hjälpa inom:

 • Kartläggning av nuvarande ersättningar och hur dessa förhåller sig till den konkurrerande marknaden
 • Design av ersättning och förmåner till chefer och ledning i enighet med företagsstrategi, lagstiftning, riktlinjer och krav från aktieägare
 • Utformning av aktieprogram och långsiktiga incitamentsprogram
 • Ramverk för prestationsbedömning, kompetensutveckling samt successionsplanering
 • Intern- och externkommunikationsstrategi utformad mot samtliga intressenter (ledningsgrupp, ägare, media etc.)
Konkurrenskraftig och grundlig analys

Våra rådgivningstjänster för konkurrenskraftig lön och belöning till ledande befattningshavare bygger på:

 • En nära dialog och samverkan med våra kunder
 • Erfarenhet och expertis i kombination med oberoende data. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, både som konsulter och i linjeroller
 • Olika perspektiv - Vi tar hänsyn till aktieägares, styrelsens, företagets och den anställdes perspektiv
 • Marknadsdata - Vi använder data från relevanta källor för att skräddarsy ditt ersättningspaket för ledande befattningar. Våra informationslösningar bygger på data från löneundersökningar som t.ex. Mercer Executive Remuneration Guide (MERG).
      

Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Required Fields

Mercers tjänster inom Humankapital och Karriär