Projektledning med större styrning och högre precision


För en lyckad fusion eller förvärv krävs en smidig process och en djupgående förståelse för kritiska verksamhetsfrågor från flera perspektiv. Mercer har lång erfarenhet av projektledning på företagsnivå, och av att samordna juridiska, IT- och ekonomifunktioner. Mercer har stor erfarenhet när det gäller styrning av projekt som omfattar hela HR-området. allt från löner och förmåner till HR-teknologi och plattformar.

Säljare och köpare – två olika tidslinjer

Med dagens efterfrågan på smarta investeringar är det säljarens marknad. Mercers globala närvaro och omfattande erfarenheter gör att vi kan mobilisera resurser och genomföra affärer inom en aggressiv tidsram – vilket gör att säljaren ofta får högre anbud.

Ökad konkurrens innebär att köparna ofta måste bestämma sig innan de har gjort någon ordentlig due diligence-undersökning som reducerar risken och utan tydliga integrationsplaner efter förvärvet. Med hjälp av Mercers projektstyrningstjänster får du all kompetens du behöver för att du som köpare ska kunna agera och reagera, snabbt och med förtroende.

Redo från dag ett

Skillnaden mellan strategi och verkställande blir tydligt redan första dagen efter ett förvärv. Mercer erbjuder experter inom hela HR-området, däribland löner, förmåner, ersättning till ledningen och övriga anställda samt HR-plattformar och teknologi. Det underlättar för köpare att bevara den nya enhetens värde, samtidigt som det säkerställer framgång på lång sikt.

Rörlig organisation

Mercer kan strukturera projektstyrningstjänsterna efter din organisations exakta behov. Vi kan fungera som rådgivare, erbjuda resurser för att öka den interna kapaciteten eller hantera hela projektet från början till slut, samt dra nytta av beprövade processer och erfarenheter från tusentals transaktioner. Vi erbjuder smidiga transaktioner för både köpare och säljare.


Mercers tjänster inom Fusioner och Företagsförvärv

Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Required Fields