Integrera organisationer med större precision och noggrannhet


Dagens säljarmarknad innebär att incitamenten är mindre för säljare att investera tid och resurser på att säkerställa en smidig övergång och integration för köparen. Pressen på köpare att avsluta affärer snabbt påverkar komplexiteten när det gäller att förbereda och verkställa integrationsplaner efter fusionen. Även om företagsköpare och finansiella köpare kanske har olika incitament har de ett gemensamt mål: smidig integration i enlighet med affärsmålen.

Strategisk och reaktiv integration efter en fusion

Mercer har HR-konsulter som är specialiserade på integration efter företagsförvärv och som erbjuder strategisk integrationsplanering från första dagen. Kritiska krav, däribland risker, tidpunkter och mål, kartläggs noggrant. Vi har våra egna metoder och verktyg som får alla personer att arbeta i samma riktning, anpassa organisationsstrukturer och arbetssätt efter företags- och affärsstrategier.

Optimera värde

Även om företagsköpare och finansiella köpare kanske har olika incitament har de ett gemensamt mål: smidig integration i enlighet med affärsmålen.

Företagsköpare

Mercer kan hjälpa företagsköpare att säkerställa organisationens framgång på lång sikt. Vi förstår alla problem inom hela HR-området och det gör att vi kan se till att allt är klart redan första dagen, från löner till HR-teknologi, men vi hjälper också organisationer att förena olika företagskulturer och arbetssätt.

Finansiella köpare

Integration efter företagsförvärv för finansiella köpare hjälper till att maximera avkastningen. Genom att hålla kvar ledningen, undvika övertalighet och effektivisera infrastrukturen kan man ofta uppnå ett högre värde.

Integration efter företagsförvärv på global skala

Den globala delen av en fusion eller ett förvärv visar sig ofta bli en stötesten för en smidig övergång. Skillnader i kultur, löner och lokal lagstiftning är bara några exempel på problem som kan uppstå. Tack vare Mercers globala närvaro har vi resurser på plats som har de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att övervinna globala hinder och säkerställa en smidig integration.

Integration utan komplikationer

Mercer har hjälpt tusentals organisationer i mer än 30 år.


Mercers tjänster inom Fusioner och Företagsförvärv

Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Required Fields