Ökad flexibilitet för arbetsgivare och arbetstagare

 

Det finns för- och nackdelar med premiebestämda pensionsplaner. Med en premiebestämd pensionsplan slipper arbetsgivaren finansiell volatilitet, traditionell pensionsrisk, marknadsvolatilitet och finansiell osäkerhet på lång sikt men får i stället andra risker och annat ansvar. För individen innebär en premiebestämd pensionsplan bättre kontroll över sin pension och större flexibilitet.

Premiebestämda pensionsplaner – anpassade för din organisation

Mercer kan hjälpa dig att utforma, planera och hantera anpassade premiebestämda pensionsplaner. Vi kan hjälpa arbetsgivare att optimera sina planer, både globalt och lokalt. Vi anpassar organisationens mål efter arbetsstyrkans demografi och arbetstagarnas behov för att identifiera hur arbetsgivaren kan hjälpa till att förbättra pensionen för de anställda, samtidigt som de uppfyller deras förvaltningsbehov.

Mercer, en livlina för dina premiebestämda pensionsplaner

Vi på Mercer har ett nära samarbete med våra kunder och erbjuder verktyg och tjänster som kan förbättra pensionerna för de anställda och optimera utfallet för arbetsgivarna. Några exempel på våra marknadsledande kunddrivna verktyg och tjänster är:

  • Global DC Management: hjälper kunderna att analysera sina planer globalt och lokalt, och att optimera planens egenskaper.
  • Mercers investeringsplattformar: dra nytta av våra erfarenheter av institutionella investeringar för att erbjuda alla kunder konkurrenskraftiga investeringsalternativ. Detta inkluderar bland annat Delegated DC (USA), Mercer Super Trust (Australien), Aspire (Irland) och Mercer Workplace Savings (Storbritannien).
En fungerande pension

Mercer har lång erfarenhet av att utarbeta premiebestämda pensionsplaner. Vår globala och lokala kunskap hjälper till att säkerställa att planen skapar de utfall du önskar och som medlemmarna behöver.

How Mercer can help

Fyll i rutan nedan om du vill ladda ner Mercers Defines Contribution Investing Guiding Principles eller klicka här om du vill kontakta oss och höra mer om hur vi kan hjälpa till.  


Wealth and Investments Solutions

Ladda ner Mercers "Defined Contribution Investing Principles".

Fyll i din information nedan för att få rapporten skickad till dig.
*Required Fields