Balansera finansiering, kostnader och risk

 

Extrema fluktuationer har påverkat finansieringen av pensionsplaner på senare tid och det är en utveckling som ser ut att fortsätta även i framtiden. Hög historisk avkastning från aktier och obligationer har fått pensionsmedlen att växa, men det kan också vara klokt att utarbeta och implementera en effektiv riskhanteringsstrategi.

En integrerad metod

Mercer har en helhetssyn på pensionsrisk och en metod som anpassar strategin efter planens övergripande finansieringsstatus. Mercer har ett team i London med dedikerade pensionsriskkonsulter som är experter när det gäller att utarbeta sofistikerade strategier som bland annat innefattar:

  • att hantera risker
  • att integrera riskhantering med finansiering (Liability-Driven Investments)
  • derivat som finansiella instrument för att effektivisera fondförvaltningen
Riskreducering

Mercer kan hjälpa till att undersöka möjligheterna till riskreducering och har möjlighet att agera dynamiskt vid ändrade marknadsförhållanden. Vi kan hjälpa till fastställa risker för olika tillgångslag och triggernivåer.

De flesta planer har en bastrigger på finansieringsstatus, men vi går ett steg längre och samarbetar med våra kunder för att utveckla triggerpunkter som baseras på räntor, vilket gör det möjligt att automatiskt binda räntorna om de stiger över en viss nivå. För organisationer som vill avsluta sina pensionsplaner kan vi hjälpa till att utveckla tidsbaserade triggerpunkter.

Styrning

När en strategi för riskreducering fastställts kan Mercer hjälpa till att utveckla en styrning som säkerställer att planen uppnår målen. Mercer sköter arbetet med att följa upp tillgångsslag som kan flyttas till tryggare placeringar, verkställa handel och välja förvaltare, samt avtalsskrivning och översyn, vilket gör att kunderna i stället kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.


Wealth and Investments Solutions

Ladda ner Mercers "Integrated Pension Pension and Risk Governance Framework".

Fyll i din information nedan för att få rapporten skickad till dig.
*Required Fields