Mercer Sverige | Förmögenhetsförvaltning

Mercer Sverige | Förmögenhetsförvaltning

Förmögenhet och Investeringar

Förmögenhetsförvaltning

Konkurrera när förväntningarna stiger och resurserna minskar

Svårhanterliga regelverk, ökad konkurrens och höga avkastningskrav är vardag för förmögenhetsförvaltare i dagens finansmarknad. 

Mercer breddar dina kunskaper

Förmögenhetsförvaltare och andra ledande finansiella aktörer använder Mercer för att dra fördel av våra analys-, rådgivnings- och implementeringstjänster. Vi kan hjälpa organisationer att spara resurser, generera placeringsidéer, utföra due diligence-undersökningar och även bedöma operativa förvaltningsrisker.

Analyser med en konkurrensfördel

En stor del av den analys som finns tillgänglig för förmögenhetsförvaltare har blivit standardiserad och generell vilket gör det svårt att skilja investeringsstrategier från varandra. Mercer har fler än 120 analytiker över hela världen som erbjuder kvalitativa insikter i kombination med kvantitativa analyser.

Exempel på tjänster:

  • Mercer Manager Analysis Portal (MAP) ger tillgång till samma kvalitativa analys som Mercers investeringkonsulter använder. Det finns en version som är utformad för interna analysteam och en annan version som är avsedd för privatrådgivare och ger dem tillgång till Mercers kvalitativa analys, portföljkonstruktion och presentationsmaterial som är redo för kunderna.
  • Skräddarsydd rådgivning inom strategisk allokering, riskprofil, portföljkonstruktion, investeringsteman, osv.
  • Möjlighet att delegera hela eller delar av förvaltningen till Mercer genom antingen skräddarsydda eller färdiga investeringslösningar.

Rörliga och flexibla

Det är enkelt att samarbeta med Mercer. Vi har utarbetat en flexibel metod som gör att vi kan vara anpassningsbara när det gäller era exakta behov – antingen bakom kulisserna eller i en övergripande roll. Fyll i rutan nedan om du vill veta mer.

Find Out How Mercer Can Help

  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält