Verklighetsbaserade lösningar

 

De som administrerar en förmånsbestämd pensionsplan i dag står ständigt inför olika risker: marknadsvolatilitet, osäkra ansvarsförhållanden, ändrade lagar och regler samt pressen att minska kostnaderna och avgifterna. För att lyckas krävs en strategi och process som reagerar dynamiskt på marknadsförhållandena, och som tar tillvara på möjligheterna, men samtidigt hanterar risker och kostnader.


Mercer kan hjälpa till med:

  • Aktuarietjänster och pensionskuldsberäkningar
  • Projektledning och redovisningstjänster enligt lokala och internationella regelverk Tillgångs-och skuldanalys samt strategisk allokering (ALM-studier)
Mercers tjänster inom förmånsbestämda pensionsplaner

Mercers kunder erbjuds rådgivning och lösningar från ett team med specialister inom många olika områden. Ett kundteam med erfarna konsulter, aktuarier och analytiker har stöd av specialister inom analys, pensionsstrategier, investeringar, redovisning och mycket mer. Kund- och specialistteamen samarbetar för att tillhandahålla kunderna heltäckande rådgivning och kontinuerlig vägledning.

Tack vare Mercers storlek kan vi utöka och skräddarsy teamet vid behov och samla alla de specialister som krävs utifrån kundens önskan. Oavsett om du behöver ta hjälp av vårt globala team för att lösa komplexa problem eller ett regionalt team för att hantera lokala regler, kan vi erbjuda en lösning som passar just dina behov. För multinationella organisationer erbjuder Mercer administration och leverans av tjänster i hela världen.

Öka överskottet och minska riskerna

I slutänden ska en stiftelse för en fonderad förmånsbestämd pensionsplan nå sitt avkastningsmål, och ett viktigt verktyg för att uppnå detta är förmågan att konstruera en effektiv portfölj. Vårt investeringsteam analyserar samtliga tillgångsklasser mot avkastning och marknadsutveckling, och utformar därefter en optimal strategisk plan för att uppnå tillväxtmålen utifrån en lämplig riskprofil. Tack vare vår erfarenhet och kunskap om marknader och kapitalförvaltare kan vi konstruera en portfölj med strategier på ett sätt som ökar den potentiella avkastningen och som är kostnadseffektiv. Samtidigt är en grundlig förståelse för drivkraften bakom skuldvärden i den finansiella rapporteringen samt förändringar i marknaden avgörande för att hantera den totala risken. Vårt dedikerade aktuarie-och riskteam med bred erfarenhet erbjuder våra kunder totallösningar.

Innovation med stöd av djupanalyser

Allt vårt arbete grundar sig på våra noggranna analyser. Förvaltaranalyser, sofistikerade riskmodeller, dynamisk tillgångsallokering och riskbudget för pensionsöverskott är några av de nyckelområden där vi skapar positiva resultat för våra kunder inom förmånsbestämda pensionsplaner. Vårt mål är att tillhandahålla kunskap och analyser som hjälper dig att förstå morgondagens utmaningar redan i dag.

How mercer can help

Fyll i rutan nedan om du vill veta mer om vad Mercer kan erbjuda i samband med förmånsbestämda pensionsplaner.


Mercers tjänster inom Förmögenhet och Investeringar

Kontakta oss för att höra mer om våra lösningar kring förmånsbestämda planer

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.
*Required Fields