Hitta attraktiva möjligheter i ett investeringsklimat med låg tillväxt

 

Att diversifiera sin portfölj är självklart för varje professionell investerare. Men hur gör man det utan att begränsa avkastningen? Mercers svar på frågan är att upprätthålla en betydande allokering till en diversifierad portfölj av alternativa investeringar.

"Alternativa investeringar är det bästa sättet att skydda portföljer mot risken att aktier och obligationer presterar svagt samtidigt."

Alternativa investeringar ger en investerare möjlighet att gardera sig mot volatiliteten i aktier, skydda sig mot inflation samt uppnå en högre totalavkastning. Historiskt har hedgefonder visat sig kunna ge en bra diversifiering mot aktier utan att offra avkastning, onoterade bolag kan uppnå en högre avkastning än börsnoterade aktier, medan reala tillgångar såsom infrastruktur och fastigheter kan ge delar av båda dessa kvaliteter liksom ett visst skydd mot inflation.

"Mercer har globala analysresurser, starka meriter och många goda referenser inom alternativa investeringar."

Mercer har stor och bred erfarenhet av alternativa investeringar

Inom Mercer har vi arbetat med analys, rådgivning och implementering inom alternativa investeringar i över två decennier. Vi hjälper våra kunder att identifiera lämpliga fondförvaltare utifrån deras risk- och avkastningskrav och vi har stor erfarenhet av att hjälpa kunder konstruera en lämplig portfölj som uppfyller deras behov.

En alternativ syn på världen

Tack var vår globala organisation har vi närhet till de komplexa och dynamiska marknaderna för alternativa investeringar. Vi har exempelvis en dedikerad analysgrupp med kontor i alla relevanta marknader som är specialiserade inom alternativa investeringar. Mercer följer och övervakar över 2000 olika alternativa investeringsstrategier över hela världen.

Viktigt att se till helheten

En allokering till alternativa investeringar är en viktig del av en investerares totala portfölj, men det är väsentligt att beakta samspelet av samtliga investeringar i portföljen. Mercer arbetar med investerare för att skapa en övergripande investeringsstrategi med syfte att minska den totala risken i portföljen och samtidigt söka efter möjligheter till högre avkastning.

Ladda ner rapporten "Private Markets Investing Approach" nedan eller klicka här för att kontakta oss och få reda på mer om hur vi kan hjälpa till med alternativa investeringar.


Mercers tjänster inom Förmögenhet och Investeringar

Ladda ner White Paper

Lämna detaljar för att ladda ner Mercer's Private Markets Investing Approach
*Required Fields