Mercer Sverige | Administration pensionsplaner

Mercer Sverige | Administration pensionsplaner

Förmögenhet och Investeringar

Administration pensionsplaner

Ett smartare sätt att hantera pensioner

Personalförmåner är ett område som är i ständig förändring. Om du ska lyckas skapa pensions-och försäkringsförmåner som är både konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva, och som dessutom uppfyller alla nya lagar och regler, krävs det expertkunskaper. Outsourcar du administrationen till Mercer hjälper vi HR att hålla koll på alla ändringar samtidigt som företaget kan fokusera på sin strategiska riktning.

En resultatdriven metod

På Mercer är vi specialister på att leverera pensions- och försäkringsförmåner som ger påtagliga, mätbara utfall som är kopplade till företagets strategiska affärsmål. Att outsourca administrationen till Mercer är ett sätt att minska de utmaningar som förknippas med förmånsprogram: kostnadsökningar, administration, pensionsrisker och nya lagar och regler. Mercers administrationsmetod effektiviserar processen, samtidigt som den leder till att medarbetarna lär sig mer och kan fatta bättre beslut.

Global omfattning. Lokala experter

Mercers globala närvaro gör att vi har resurser på marknaden som talar det lokala språket, förstår kulturen och som känner till lagar och regler som påverkar personal- och pensionsplaner. Våra utbildade och kunniga rådgivare i Helpline strävar efter att ständigt förbättra sina kunskaper och de känner väl till ditt företags olika program, dina anställda och de behov de har – allt för att kunna erbjuda ett personligt, engagerande och objektivt stöd via telefon eller online.

Kundfokuserad helhetssyn

Ett samarbete med Mercer Benefits Administration innebär att du kan dra fördel av flera års kunskaper och erfarenheter. Vi samarbetar nära kunderna, och använder en process där vi först går igenom strategin och identifierar problem, och därefter skapar en lösning.


Fyll i rutan nedan om du vill veta mer om Retirement Plan Administration.  

 

  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält