Ett smartare sätt att hantera pensioner

 

Personalförmåner är ett område som är under ständig förändring. För att kunna erbjuda anställda pensions- och försäkringsförmåner som är både konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och som dessutom uppfyller alla nya lagar och regler, krävs expertkunskaper. Vi på Mercer hjälper HR med administrationen samt håller koll på alla ändringar så företag kan fokusera på sin strategiska riktning.

En resultatdriven metod

På Mercer är vi specialister på att leverera pensions- och försäkringsförmåner som ger påtagliga, mätbara utfall som är kopplade till företagets strategiska affärsmål. Att outsourca administrationen till Mercer är ett sätt att minska de utmaningar som förknippas med förmånsprogram: kostnadsökningar, administration, pensionsrisker och nya lagar och regler. Mercers administrationsmetod effektiviserar processen, samtidigt som den leder till att medarbetarna lär sig mer och kan fatta bättre beslut.

Global omfattning. Lokala experter

Mercers globala närvaro gör att vi har resurser på marknaden som talar det lokala språket, förstår kulturen och som känner till lagar och regler som påverkar personal- och pensionsplaner. Våra utbildade och kunniga rådgivare i Helpline strävar efter att ständigt förbättra sina kunskaper och de känner väl till ditt företags olika program, dina anställda och de behov de har – allt för att kunna erbjuda ett personligt, engagerande och objektivt stöd via telefon eller online.

Kundfokuserad helhetssyn

Ett samarbete med Mercer Benefits Administration innebär att du kan dra fördel av flera års kunskaper och erfarenheter. Vi samarbetar nära kunderna, och använder en process där vi först går igenom strategin och identifierar problem, och därefter skapar en lösning.

 


Mercers tjänster inom Förmögenhet och Investeringar

Kontakta oss för att höra mer om hur vi hjälper till med administration av pensionsplaner

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.
*Required Fields