Mercer Sverige | Talent

Våra affärsområden
Talent

kopplingen mellan karriär, humankapital och affärsresultat

 

Skiftningar i teknik och verksamhet ökar efterfrågan på talanger och konkurrensen på arbetsmarknaden. Samtidigt förändrar också ny teknik var, när och hur personalen ska utföra sina arbetsuppgifter. Mercer hjälper organisationer att hitta nya sätt att driva utvecklingen genom kompensationsmodeller och rådgivning som motiverar, engagerar och får medarbetare att leverera utifrån kapacitet, affärsmål och kompetens. Vi erbjuder tjänster inom sex olika verksamhetsområden:

  • Talangstrategi och talent management
  • Belönings- & jämställdhetsfrågor (t ex lönekartläggning) för bredare medarbetargrupper
  • Ersättning och incitamentsprogram till ledande befattningshavare
  • Utlandsstationering (Mobility)
  • HR-transformation
  • Kommunikation av förmåner

Läs mer om våra tjänster (Links to Career & Workforce Section Page TBD)

Från implementering av strategin till framgång

Mercer hjälper organisationer utforma och verkställa talangstrategier för sitt humankapital, oavsett om det gäller multinationella företag eller ett lokalt företag som vill växa inom sin marknad. Vi samarbetar med våra kunder och hjälper dem att förutsäga kompetensbehov, engagera medarbetarna, mobilisera arbetsstyrkan, belöna prestationer och utveckla kritisk nyckelkompetens.

Konsulter i hela världen

Mercers storlek, omfattning och globala räckvidd är uppskattade fördelar för organisationer som söker råd och vägledning. Mercers konsulter samarbetar och delar erfarenheter av framgångsrika strategier och anpassar dem efter kundens specifika behov. Det gör att våra konsulter kan leverera strategier och lösningar som är testade, beprövade och som fungerat bra förut.

Aktuella kunskaper. Verklighetsbaserade lösningar.

Mercer kan hjälpa kunderna att omvandla data till kunskaper och kunskaper till strategier som driver humankapitalutvecklingen framåt. Det är därför som Mercer genomför omfattande analyser av trender, utmaningar och data i samband med optimering av en organisations arbetsstyrka och kompetens. Vi utvecklar även praktiska verktyg och databaser för att hjälpa företag att kompensera sina medarbetare utifrån markandspraxis.

Våra tjänster

Talangstrategi

Hur ser er strategi ut?
Utöka

Konkurrensen om talanger ökar och det krävs en tydlig talangstrategi för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Anställda idag är inte intresserade av bara ett jobb - de vill ha meningsfull karriär.

Lön och belöning

Effektiva belöningssystem för dina medarbetare
Utöka

Mercer hjälper företag med belöningsstrategier och informationstjänster som bygger på lång erfarenhet och kunskap om vad som driver och motiverar medarbetare.

Ledande befattningar

Kompensation till chefer och ledning som ger resultat
Utöka

Mercer har specialiserade konsulter som hjälper företag inom privat och offentlig sektor med ersättningsfrågor för ledande befattningar och koncernledning.

Utlandsstationering

Rätt människor på rätt plats till rätt kostnad
Utöka

Vi kombinerar utbildning, konsulttjänster, data och webbaserade verktyg anpassade för multinationella organisationer med utlandsarbetande talanger och medarbetare.

HR-transformation

Skapa en effektiv HR-organisation
Utöka

HR-funktionen måste förbereda sin verksamhet, och sig själva, för att fungera i en snabbt föränderlig global miljö. Mercer tänker på framtiden för HR lite annorlunda än de flesta eftersom vi förstår de hinder som står i vägen för HR-funktionens framgång.

Medarbetarkommunikation

Kommunikationslösningar som når ut till dina medarbetare
Utöka

En effektiv kommunikationsstrategi har befogenhet att öka medarbetarnas engagemang, bygga intern medvetenhet, driva utvecklingen, behålla talanger samt även göra din personal mer öppna för förändring.

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält