Mercer Sverige | Talent

Mercer Sverige | Talent

Våra affärsområden
Talent

kopplingen mellan karriär, humankapital och affärsresultat

 

Skiftningar i teknik och verksamhet ökar efterfrågan på talanger och konkurrensen på arbetsmarknaden. Samtidigt förändrar också ny teknik var, när och hur personalen ska utföra sina arbetsuppgifter. Mercer hjälper organisationer att hitta nya sätt att driva utvecklingen genom kompensationsmodeller och rådgivning som motiverar, engagerar och får medarbetare att leverera utifrån kapacitet, affärsmål och kompetens. Vi erbjuder tjänster inom sex olika verksamhetsområden:

  • Talangstrategi och talent management
  • Belönings- & jämställdhetsfrågor (t ex lönekartläggning) för bredare medarbetargrupper
  • Ersättning och incitamentsprogram till ledande befattningshavare
  • Utlandsstationering (Mobility)
  • HR-transformation
  • Kommunikation av förmåner

Läs mer om våra tjänster (Links to Career & Workforce Section Page TBD)

Från implementering av strategin till framgång

Mercer hjälper organisationer utforma och verkställa talangstrategier för sitt humankapital, oavsett om det gäller multinationella företag eller ett lokalt företag som vill växa inom sin marknad. Vi samarbetar med våra kunder och hjälper dem att förutsäga kompetensbehov, engagera medarbetarna, mobilisera arbetsstyrkan, belöna prestationer och utveckla kritisk nyckelkompetens.

Konsulter i hela världen

Mercers storlek, omfattning och globala räckvidd är uppskattade fördelar för organisationer som söker råd och vägledning. Mercers konsulter samarbetar och delar erfarenheter av framgångsrika strategier och anpassar dem efter kundens specifika behov. Det gör att våra konsulter kan leverera strategier och lösningar som är testade, beprövade och som fungerat bra förut.

Aktuella kunskaper. Verklighetsbaserade lösningar.

Mercer kan hjälpa kunderna att omvandla data till kunskaper och kunskaper till strategier som driver humankapitalutvecklingen framåt. Det är därför som Mercer genomför omfattande analyser av trender, utmaningar och data i samband med optimering av en organisations arbetsstyrka och kompetens. Vi utvecklar även praktiska verktyg och databaser för att hjälpa företag att kompensera sina medarbetare utifrån markandspraxis.

Våra tjänster

Talangstrategi

Hur ser er strategi ut?
Läs mer

Lön och belöning

Effektiva belöningssystem för dina medarbetare
Läs mer

Ledande befattningar

Kompensation till chefer och ledning som ger resultat
Läs mer

Utlandsstationering

Rätt människor på rätt plats till rätt kostnad
Läs mer

HR-transformation

Skapa en effektiv HR-organisation
Läs mer

Medarbetarkommunikation

Kommunikationslösningar som når ut till dina medarbetare
Läs mer
  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält