Mercer Sverige | Retirement

Mercer Sverige | Retirement

Våra affärsområden
Retirement

Mercer får pensionen att fungera

På Mercer strävar vi efter att pensionen ska fungera för alla – pensionärer, yngre anställda och organisationen. Inom Mercer Retirement kan vi hjälpa till med:

•    Aktuarietjänster för pensionskuldsberäkningar
•    Redovisningstjänster IAS 19
•    Globala konsulttjänster kring pension och förmåner
•    Rådgivare vid sammanslagningar och företagsförvärv (M&A)

Definiera problemet

Företag med en förmånsbestämd pensionsplan står inför allt större risker, däribland låga räntor, marknadsvolatilitet och ökad livslängd. Mercer Retirement kan hjälpa organisationer att hantera risker i samband med förmånsbestämda planer och uppfylla affärsmålen. Vi har aktuarier och experter på följande områden:

•    riskanalys
•    proaktiv skuldhantering
•    alternativ pensionsfinansiering.

Läs mer  

Bidra till pension

Medarbetare som har en premiebestämd pensionsplan ansvarar i allt större grad själva för att spara till sin pension. Tyvärr sparar många inte tillräckligt, och har därför inte råd att gå i pension när de önskar och måste arbeta längre.

Läs mer  


Hitta pensionslösningar som fungerar

Mercer hjälper kunder utforma och implementera pensionsplaner som ger goda resultat. Vi hjälper till att hantera risker i samband med såväl förmånsbestämda som premiebestämda pensionsplaner.

Läs mer

Join the Conversation

Våra tjänster

Administration pensionsplaner

Ett smartare sätt att hantera pensioner
Läs mer

Pensionsrisk

Mercer har en helhetssyn på pensionsrisker – en metod som anpassar strategin efter planens övergripande finansieringsstatus.
Läs mer

Premiebestämd pensionsplan

Mercer kan hjälpa dig att utforma, planera och hantera anpassade premiebestämda pensionsplaner.
Läs mer

Förmånsbestämda planer

Mercers kunder erbjuds rådgivning och lösningar från ett team med specialister inom många olika områden.
Läs mer

Financial Wellness

Financial Wellness är en tjänst som hjälper de anställda att få en ökad insikt och kontroll över sin ekonomi och pension.
Läs mer
  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält