Mercer Sverige | Retirement

Våra affärsområden
Retirement

Mercer får pensionen att fungera

På Mercer strävar vi efter att pensionen ska fungera för alla – pensionärer, yngre anställda och organisationen. Inom Mercer Retirement kan vi hjälpa till med:

•    Aktuarietjänster för pensionskuldsberäkningar
•    Redovisningstjänster IAS 19
•    Globala konsulttjänster kring pension och förmåner
•    Rådgivare vid sammanslagningar och företagsförvärv (M&A)

Definiera problemet

Företag med en förmånsbestämd pensionsplan står inför allt större risker, däribland låga räntor, marknadsvolatilitet och ökad livslängd. Mercer Retirement kan hjälpa organisationer att hantera risker i samband med förmånsbestämda planer och uppfylla affärsmålen. Vi har aktuarier och experter på följande områden:

•    riskanalys
•    proaktiv skuldhantering
•    alternativ pensionsfinansiering.

Läs mer  

Bidra till pension

Medarbetare som har en premiebestämd pensionsplan ansvarar i allt större grad själva för att spara till sin pension. Tyvärr sparar många inte tillräckligt, och har därför inte råd att gå i pension när de önskar och måste arbeta längre.

Läs mer  


Hitta pensionslösningar som fungerar

Mercer hjälper kunder utforma och implementera pensionsplaner som ger goda resultat. Vi hjälper till att hantera risker i samband med såväl förmånsbestämda som premiebestämda pensionsplaner.

Läs mer

Join the Conversation

Våra tjänster

Administration pensionsplaner

Ett smartare sätt att hantera pensioner
Utöka

In the ever-changing landscape of employee benefits, delivering health and retirement benefits that are competitive, cost-effective, and compliant with new legislation takes vigilance and expertise. Outsourcing benefits administration to Mercer allows your HR department to weather the changes while keeping your strategic mission on course.

Pensionsrisk

Mercer har en helhetssyn på pensionsrisker – en metod som anpassar strategin efter planens övergripande finansieringsstatus.
Utöka

Mercer kan hjälpa till att undersöka möjligheterna till riskreducering och agera dynamiskt vid ändrade marknadsförhållanden. Vi kan hjälpa till fastställa risker för olika tillgångslag och triggernivåer.

Premiebestämd pensionsplan

Mercer kan hjälpa dig att utforma, planera och hantera anpassade premiebestämda pensionsplaner.
Utöka

Vi kan hjälpa arbetsgivare att optimera sina planer, både globalt och lokalt. Vi anpassar organisationens mål efter arbetsstyrkans demografi och arbetstagarnas behov för att identifiera hur arbetsgivaren kan hjälpa till att förbättra pensionen för de anställda, samtidigt som de uppfyller deras förvaltningsbehov.

Förmånsbestämda planer

Mercers kunder erbjuds rådgivning och lösningar från ett team med specialister inom många olika områden.
Utöka

Förvaltaranalyser, sofistikerade riskmodeller, dynamisk tillgångsallokering och riskbudget för pensionsöverskott är några av de nyckelområden där vi skapar positiva resultat för våra kunder inom förmånsbestämda pensionsplaner. Vårt mål är att tillhandahålla kunskap och analyser som hjälper dig att förstå morgondagens utmaningar redan i dag.

Financial Wellness

Financial Wellness är en tjänst som hjälper de anställda att få en ökad insikt och kontroll över sin ekonomi och pension.
Utöka

Tjänsten syftar till att uppmuntra medarbetarna att nå sina ekonomiska mål under hela livet, oavsett om det handlar om att spara till ett hus, en bil, utbildning eller pensionen.

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält