Mercer Sverige | Mergers and Acquisitions

Våra affärsområden
Fusioner och Företagsförvärv

Hela M&A processen, från början till slut

Mercers tjänster inom fusioner och företagsförvärv (M&A) sträcker sig från de inledande förhandlingarna till efter det att affären slutförts. Mercers konsulter är experter på rådgivning till företagskunder, oavsett om det rör en private equity-investerare eller en företagsinvesterare. Vi erbjuder strategisk och teknisk M&A-due diligence, professionell projektledning och expertkunskaper inom integration efter förvärv.

Due Diligence

Våra heltäckande due diligence-analyser omfattar

•    kassaflöde, kostnader i resultaträkningen samt skulder inom humankapitalområden
•    företagets HR-strategi
•    ersättnings- och kapitalåtaganden
•    förmånskostnader och risker
•    lokala anställningslagar
•    Utvärdering av nyckelanställda
•    Utvärdering av nuvarande kompensationspaket

Med våra djupa kunskaper kan vi hjälpa till att reducera risk för köpare som står inför snabba beslut med knapphändig information. Vi utför även omvänd due diligence, och hjälper säljare att identifiera varningstecken och andra hinder för en framgångsrik transaktion.

Läs mer  

M&A projektstyrning

Detaljerna avgör resultatet. Vi kombinerar vår rigorösa projektstyrning med omfattande resurser och globala rådgivningstjänster samt transaktionsspecialister. Mercers process hjälper till att definiera tydliga strategiska och operativa prioriteringar. Vi hjälper kunderna att tydliggöra styrningen och utarbeta protokoll. Vi kan hantera alla aspekter av processen, från början till integration efter förvärvet¬ – samtidigt som vi följer tidsplaner, budgetar och förväntningar.

Läs mer  


Integration efter företagsförvärv

När affären är klar är arbetet med att få ett förvärv att fungera i praktiken långt ifrån över. Mercers konsulter inom M&A kan hjälpa den nya organisationen att länka samman olika företagskulturer, fastställa styrningen, efterleva juridiska krav och andra regler samt utarbeta en effektiv strategi för medarbetarkommunikation. Vårt mål är att hjälpa till att maximera synergierna mellan organisationerna så att det nya företaget kan förverkliga sitt fulla värde.

Läs mer  

 

Join the Conversation

Mergers and Acquisitions Solutions

M&A Due Diligence

At Mercer, we’ve developed a comprehensive road map to guide buyers and sellers, whether private equity or corporate, through the M&A process.
Utöka

In a seller’s market, transactions are fast-paced; deals are closed with less information than is ideal, and the risks are high. In a buyer’s market, everything reverses, but not exactly. Private equity and strategic buyers have significantly different requirements around due diligence. A financial buyer’s interest may be limited to only those risks that impact valuation, whereas corporate buyers need to consider factors that have long-term implications. 

Project Management Operations (PMO)

Mercer PMO services can be designed to meet your organization’s exact needs, whether that means bolstering in-house resources or managing the entire project.
Utöka

The success of any merger or acquisition requires a flawless process and a deep understanding of critical business issues from multiple perspectives. Mercer has proven capabilities in providing project management from an enterprise level, coordinating the legal, IT, and finance functions. Mercer is unequalled in providing real-world execution across the entire HR domain, from payroll and benefits to HR technology and platforms.

Post-merger Integration (PMI)

Mercer PMI consultants provide strategic integration planning from Day One, helping organizations map out and meet risks, timing, and deal objectives.
Utöka

Today’s seller market means there’s significantly less incentive for sellers to invest time and resources in ensuring an orderly post-close transition and integration for buyers. Pressure on buyers to close deals quickly impacts the complexity of preparing and executing post-merger integration plans.

Private Equity Advisory

Mercer is uniquely qualified to help private equity firms, whether buying or selling, to rapidly react and succeed in today’s high-velocity market.
Utöka

An unprecedented amount of dry powder is fueling a seller’s market. Private equity buyers must be able to act with speed, agility, and confidence to keep pace with the tempo set by today’s sellers. Although market dynamics are favoring sellers, the ability to realize a deal’s full potential takes a level of expertise few organizations possess. Mercer is uniquely qualified to help private equity firms, whether buying or selling, to rapidly react and succeed in today’s high-velocity market.

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält