Mercer Sverige | Mergers and Acquisitions

Mercer Sverige | Mergers and Acquisitions

Våra affärsområden
Fusioner och Företagsförvärv

Hela M&A processen, från början till slut

Mercers tjänster inom fusioner och företagsförvärv (M&A) sträcker sig från de inledande förhandlingarna till efter det att affären slutförts. Mercers konsulter är experter på rådgivning till företagskunder, oavsett om det rör en private equity-investerare eller en företagsinvesterare. Vi erbjuder strategisk och teknisk M&A-due diligence, professionell projektledning och expertkunskaper inom integration efter förvärv.

Due Diligence

Våra heltäckande due diligence-analyser omfattar

•    kassaflöde, kostnader i resultaträkningen samt skulder inom humankapitalområden
•    företagets HR-strategi
•    ersättnings- och kapitalåtaganden
•    förmånskostnader och risker
•    lokala anställningslagar
•    Utvärdering av nyckelanställda
•    Utvärdering av nuvarande kompensationspaket

Med våra djupa kunskaper kan vi hjälpa till att reducera risk för köpare som står inför snabba beslut med knapphändig information. Vi utför även omvänd due diligence, och hjälper säljare att identifiera varningstecken och andra hinder för en framgångsrik transaktion.

Läs mer  

M&A projektstyrning

Detaljerna avgör resultatet. Vi kombinerar vår rigorösa projektstyrning med omfattande resurser och globala rådgivningstjänster samt transaktionsspecialister. Mercers process hjälper till att definiera tydliga strategiska och operativa prioriteringar. Vi hjälper kunderna att tydliggöra styrningen och utarbeta protokoll. Vi kan hantera alla aspekter av processen, från början till integration efter förvärvet¬ – samtidigt som vi följer tidsplaner, budgetar och förväntningar.

Läs mer  


Integration efter företagsförvärv

När affären är klar är arbetet med att få ett förvärv att fungera i praktiken långt ifrån över. Mercers konsulter inom M&A kan hjälpa den nya organisationen att länka samman olika företagskulturer, fastställa styrningen, efterleva juridiska krav och andra regler samt utarbeta en effektiv strategi för medarbetarkommunikation. Vårt mål är att hjälpa till att maximera synergierna mellan organisationerna så att det nya företaget kan förverkliga sitt fulla värde.

Läs mer  

 

Join the Conversation

Mergers and Acquisitions Solutions

M&A Due Diligence

At Mercer, we’ve developed a comprehensive road map to guide buyers and sellers, whether private equity or corporate, through the M&A process.
Read more

Project Management Operations (PMO)

Mercer PMO services can be designed to meet your organization’s exact needs, whether that means bolstering in-house resources or managing the entire project.
Read more

Post-merger Integration (PMI)

Mercer PMI consultants provide strategic integration planning from Day One, helping organizations map out and meet risks, timing, and deal objectives.
Read more

Private Equity Advisory

Mercer is uniquely qualified to help private equity firms, whether buying or selling, to rapidly react and succeed in today’s high-velocity market.
Read more
  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält