Mercer Sverige | Investments

Våra affärsområden
Investments

Global styrka och expertis anpassade efter lokala behov

Det krävs rätt kompetens för att förvalta investeringar och få dem att växa. Mercer Investments hjälper institutionella investerare i deras kapitalförvaltning. Vi stödjer kapitalägare i alla steg av investeringscykeln från investeringsstrategi, portföljkonstruktion och förvaltarval till implementering av investeringstrategin och uppföljning. Vår kundbas omfattar pensionskassor, AP-fonder, livbolag, stiftelser, kommuner och landsting. Globalt är vi över 2 200 medarbetare med 60 kontor i 60 länder.

Anpassning efter kundens behov

Mercers investeringstjänster är utformade för kunder som vill ha oberoende och specialiserad rådgivning alternativt delegera en del eller alla sina beslut. Vi erbjuder:

 • Analys och verktyg
  Mercerinsight är ett analysverktyg som ger investerare tillgång till samma information som används av Mercers investeringskonsulter. Vi har över 120 dedikerade förvaltaranalytiker som löpande utvärderar kapitalförvaltares investeringsstrategier. Verktyget innehåller information om över 5 800 kapitalförvaltare och över 29 000 strategier varav över 9 800 har erhållit en kvalitativ utvärdering (Rating).

 • Rådgivning
  Kvalificerad objektiv rådgivning anpassad efter varje investerares behov, antingen löpande eller i projektform. Global hjälper vi över 2 200 investerare som representerar en förvaltningsvolym på över 9 200 miljarder USD.

 • Investeringslösningar
  •    Skräddarsydda investeringslösningar för hela eller delar av investerares portföljer
  •    Färdiga investeringslösningar baserade på Mercers expertis inom förvaltaranalys och portföljkonstruktion inom alla tillgångsklasser.
  •    Globalt ansvarar vi för förvaltningen av över 130 miljarder USD för över 550 investerare.

 

Join the Conversation

Våra tjänster

Förmånsbestämda planer

De som administrerar en förmånsbestämd pensionsplan i dag står ständigt inför olika risker: marknadsvolatilitet, osäkra ansvarsförhållanden, ändrade lagar och regler och pressen att minska kostnaderna och avgifterna.
Utöka

Mercers kunder erbjuds rådgivning och lösningar från ett team med specialister inom många olika områden. Ett kundteam med erfarna konsulter, aktuarier och analytiker har stöd av specialister inom analys, pensionsstrategier, investeringar, redovisning och mycket mer.

Premiebestämd pensionsplan

Med en premiebestämd pensionsplan slipper arbetsgivaren finansiell volatilitet, traditionell pensionsrisk, marknadsvolatilitet och finansiell osäkerhet på lång sikt, men får i stället andra risker och annat ansvar.
Utöka

Mercer kan hjälpa dig att utforma, planera och hantera anpassade premiebestämda pensionsplaner. Vi kan hjälpa arbetsgivare att optimera sina planer, både globalt och lokalt.

Financial Wellness

Hjälper dina anställda med ett ekonomiskt helhetsperspektiv
Utöka

Financial Wellness är en tjänst som hjälper de anställda att få en ökad insikt och kontroll över sin ekonomi och pension. Tjänsten syftar till att uppmuntra medarbetarna att nå sina ekonomiska mål under hela livet, oavsett om det handlar om att spara till ett hus, en bil, utbildning eller pensionen.

Alternativa investeringar

Att diversifiera sin portfölj är självklart för varje professionell investerare. Men hur gör man det utan att begränsa avkastningen?
Utöka

Mercer hjälper kunder att identifiera lämpliga fondförvaltare utifrån deras risk- och avkastningskrav och vi har stor erfarenhet av att hjälpa kunder konstruera en lämplig portfölj som uppfyller deras behov.

Stiftelser

Frågan för stiftelser är hur man skapar en portfölj som inte bara klarar kortsiktiga marknadssvängningar utan en strategi som håller i längden.
Utöka

Vi samarbetar med fler än 250 ideella organisationer och har hjälpt till att bygga upp deras portföljer för att klara sig finansiellt genom svåra och utmanande tider.

Förmögenhetsförvaltning

Konkurrera när förväntningarna stiger och resurserna minskar
Utöka

Förmögenhetsförvaltare och andra ledande finansiella aktörer använder Mercer för att dra fördel av våra analys-, rådgivnings- och implementeringstjänster.

  Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält