Global styrka och expertis anpassade efter lokala behov

Det krävs rätt kompetens för att förvalta investeringar och få dem att växa. Mercer Investments hjälper institutionella investerare i deras kapitalförvaltning. Vi stödjer kapitalägare i alla steg av investeringscykeln från investeringsstrategi, portföljkonstruktion och förvaltarval till implementering av investeringstrategin och uppföljning. Vår kundbas omfattar pensionskassor, AP-fonder, livbolag, stiftelser, kommuner och landsting. Globalt är vi över 2 200 medarbetare med 60 kontor i 60 länder.

 

Anpassning efter kundens behov

Mercers investeringstjänster är utformade för kunder som vill ha oberoende och specialiserad rådgivning alternativt delegera en del eller alla sina beslut. Vi erbjuder:

 

 • Analys och verktyg
  Mercerinsight är ett analysverktyg som ger investerare tillgång till samma information som används av Mercers investeringskonsulter. Vi har över 120 dedikerade förvaltaranalytiker som löpande utvärderar kapitalförvaltares investeringsstrategier. Verktyget innehåller information om över 5 800 kapitalförvaltare och över 29 000 strategier varav över 9 800 har erhållit en kvalitativ utvärdering (Rating).
 
 • Rådgivning
  Kvalificerad objektiv rådgivning anpassad efter varje investerares behov, antingen löpande eller i projektform. Global hjälper vi över 2 200 investerare som representerar en förvaltningsvolym på över 9 200 miljarder USD.
 
 • Investeringslösningar
  •    Skräddarsydda investeringslösningar för hela eller delar av investerares portföljer
  •    Färdiga investeringslösningar baserade på Mercers expertis inom förvaltaranalys och portföljkonstruktion inom alla tillgångsklasser.
  •    Globalt ansvarar vi för förvaltningen av över 130 miljarder USD för över 550 investerare.

 

Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.

*Obligatoriska fält