Mercer Sverige | Health and Benefits

Mercer Sverige | Health and Benefits

Våra affärsområden
Health and Benefits

Förmånliga förmåner för alla

Friska medarbetare förbättrar arbetsmoralen, produktiviteten och därmed också organisationens resultat. Mercer hjälper organisationer att hitta rätt kombination av förmåner för alla anställda till ett rimligt pris och till en kostnad som går att kontrollera.

Innovativ förändring

Tack vare Mercers globala närvaro kan vi erbjuda multinationella och lokala företag innovativa förmånslösningar som är anpassade efter de lokala kraven och behoven. Mercer Elect är en paketerad lösning som hjälper minder och medelstora internationella bolag med konkurrenskraftiga och marknadsanpassade förmåner som i tillägg till tjänstepension och försäkring även inkluderar förmånsanalys.

Friska anställda, sund verksamhet

Kopplingen mellan friska anställda och produktivitet går inte att förneka. Inkomstbortfall på grund av frånvaro och ledighet urholkar resultatet. Inom Mercer Health & Benefits förmedlar Mercer (Sweden Ab) försäkring, rådgivning och konsulttjänster under varumärket Mercer Marsh Benefits™. Tjänsterna inkluderar upphandling av pensions-och försäkringsplaner inklusive sjukvårdsförsäkring, strategisk pensionsrådgivning samt administration och kommunikation av arbetsgivarens samtliga förmåner till de anställda.

Läs mer om våra tjänster:
Pension och Försäkring
Personalförmåner
Globala förmåner
Administration av förmåner  

Små, medel och stora

Mercer arbetar med företag av alla storlekar. Våra konsulter hjälper till att hitta rätt förmånsmix till rätt kostnad, för dig, dina medarbetare och ditt företag.

 

Join the Conversation

Våra tjänster

Global försäkrings-och förmånsportal

Sjukvårdkostnader ökar runt om i världen och organisationer tvingas se över de förmånsprogram man erbjuder sina anställda.
Läs mer

Personalförmåner

. Trenden visar att de totala förmånskostnaderna per anställd fortsätter att stiga mer än både lönerna och inflationen, samtidigt som nya lagar och regler ökar kostnaderna och komplicerar.
Läs mer

Globala förmåner

Globala organisationer är komplexa, var och en med sina unika behov.
Läs mer

Administration av förmåner

Om du ska lyckas skapa pensions-och försäkringsförmåner som är både konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva, och som dessutom uppfyller alla nya lagar och regler, krävs det expertkunskaper.
Läs mer

Gruppförsäkring

Mercer har lång erfarenhet att hjälpa företag och föreningar i deras mål att stödja sina anställda och medlemmar.
Läs mer
  Tala med en konsult på Mercer
Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatoriska fält