MERCER REKRYTERAR OCH FÖRSTÄRKER SITT ERBJUDANDE KRING TALENT STRATEGY

5 maj 2018

Sweden, Stockholm


Mercer stärker sin svenska verksamhet inom affärsområdet Career genom att rekrytera Ola Jönsson som kommer att ansvara för Talent Strategy-frågor. Olas fokus kommer vara på frågor som rör engagemang, ledarskap, talang och succession.


”Mercer har de senaste åren satsat alltmer på Talent Strategy, bland annat via förvärvet av Sirota, vilket är ett marknadsledande verktyg inom medarbetarundersökningar, samt utvecklingen av Mercer Select Intelligence. Vi har sett en ökad efterfrågan på både produkter och tjänster inom Talent Strategy och denna rekrytering erbjuder oss möjligheten att bemöta efterfrågan med lokal expertis”, säger Johan Österlund, ansvarig för affärsområdet Career i norra Europa.


Ola är legitimerad psykolog och kommer närmast från Cubiks där han arbetat med Talent Strategy-frågor i över fem år. I och med denna rekrytering breddar Mercer Sverige sin verksamhet ytterligare i tillägg till redan väl etablerande områden inom lön- och belöning, pension och förmåner, försäkringar samt investeringar.


CONTACT INFORMATION