MERCER SLÄPPER NY RAPPORT OM EKONOMISK TRYGGHET

29 January 2018

Sweden, Stockholm

 

Rapporten Healthy, Wealthy and Work-wise  visar att svenskar är  mer stressade över sin ekonomi än övriga Norden

 

Mercer släpper nu en ny rapport som kartlägger individers och arbetsgivares syn på ekonomisk trygghet samt hur vi kan hantera frågor om sparande och ekonomisk stress. Rapporten Healthy, Wealthy and Work-Wise är en undersökning som innefattar 12 länder, 7000 individer och 600 företagsledare där Sverige är inkluderat. 

 

Ekonomisk trygghet i Sverige
Resultatet från den svenska undersökningen visar att:

 

 • 62 % av tillfrågade i Sverige känner någon grad av oro över sin ekonomiska situation, vilket är en högre siffra än i övriga Norden (45 %).
 • 57 % förväntar sig att aldrig gå i pension eller fortsätta arbeta även efter de gått i pension
 • Stressen för pensionssparande är högre i Sverige än i övriga nordiska länder.
 • 19 % har inte planerat inför sin pension över huvud taget.  
 • 31 % förväntar sig att få framtida inkomst från både staten, arbetsgivaren samt eget sparande.

  ”Att vi i Sverige presenterar en hög siffra när det kommer till ekonomisk oro beror på olika orsaker. En viktig bidragande faktor kan vara de senaste årens diskussioner om avgifter och avkastning kopplat till individens pensionssparande. I Sverige har det historiskt sett funnits en stark tilltro till vårt socialförsäkringssystem och allmänna pensionssystemet när det kommer till ekonomisk trygghet, men alltmer ansvar läggs idag på individen. Har man då inte intresset eller förståelsen, kan detta skapa en oro och man känner sig osäker om pengarna kommer att räcka till, bland annat till pensionen. Individen kommer fortsättningsvis att behöva ta ett större ansvar för sitt eget sparande oavsett om det avser privat sparande eller via sin arbetsgivare i form av sin tjänstepension.”   – Sandra Lind, seniorkonsult på Mercer Sverige.

Globala data visar även att:

 

 • Det finns en stor oro för att man inte ska ha råd att gå i pension: De flesta förväntar sig att spendera mellan 15 och 20 år som pensionär, men utan bättre planering kommer många leva förbi sina besparingar. Endast en fjärdedel av tillfrågade i undersökningen var säkra på att de sparar tillräckligt.
 • Pensionsålder är ett minne blott: Arbetstagare stannar allt längre i arbetslivet, antingen av egen vilja eller för att de måste för att ha råd att leva. Detta göra att “pensionsålder” blir ett svårdefinierat begrepp. Mer än två tredjedelar (68 %) förväntar sig att fortsätta arbeta till någon grad även under pensionstiden eller inte alls gå i pension. Att stanna längre i arbetslivet förutsätter god hälsa. Ändå är det endast 39 % som anser sig ha tillräckligt bra hälsa och fysik för det arbete de har idag.
 • Individer sparar inte tillräckligt: 81 % känner sig personligt ansvariga för sin pension. Ändå är det många som inte gör någonting åt det. En tredjedel av de tillfrågade har inte planerat alls för sin inkomst längre fram i livet. Det visas även att kvinnor sparar mindre än män, har mindre möjlighet att göra det och även är mer stressade över sin ekonomiska situation.
 • Anställda litar på finansiella råd från sin arbetsgivare: 79 % av tillfrågade litar på att arbetsgivaren ger pålitliga och oberoende ekonomiska råd.  Endast en sjättedel anger att de tagit hjälp av en finansiell rådgivare, vilket kan förklaras av att endast 56 % litar på finansiella rådgivare.
 • Alla bär ansvar: Individer, arbetsgivare och politiker måste arbeta tillsammans för att säkerställa ekonomisk trygghet för alla.

Resultatet från The Healthy, Wealthy and Work-Wise hittas här.

 

Mer om undersökningen
Studien är utförd i Chile, Brasilien, Mexiko, China, Irland, Japan, Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland), England, och USA. Svaren samlades in mellan den 20 juli och den 15 augusti 2017 genom en 15 minuter lång onlineenkät.

 

I den svenska undersökningen deltog 236 personer över 18 år, ett urval justerat efter bland annat kön och ålder för att få ett representativt stickprov.  Standardavvikelsen för den svenska delen av undersökningen är 6,4 % med ett 95 % konfidensintervall.

 

Om Mercer
Mercer är ett ledande globalt konsultföretag inom Health, Wealth och Career som hjälper organisationer runt om i världen att förbättra anställdas hälsa, ekonomi och karriär. Mercer har fler än 22 000 anställda, är verksamt i över 130 länder och är ett helägt dotterbolag till Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), en global koncern som erbjuder kunder råd och lösningar inom områdena risk, strategi och personal. Marsh & McLennan Companies med 60 000 anställda över hela världen, har en årlig omsättning på över 13 miljarder dollar och är också moderbolag till Marsh, Guy Carpenter samt till Oliver Wyman. Mer information finns på http://www.se.mercer.com/. Följ Mercer på Twitter @MercerInsights.

 

CONTACT INFORMATION