COST OF LIVING 2017

21 June 2017

Sweden, Stockholm


Multinationella företag fortsätter att fokusera på mobil arbetskraft trots globala utmaningar och Stockholm är den billigaste huvudstaden i Norden för utlandsstationerad arbetskraft


Mercers årliga Cost of Living Survey visar 2017 att afrikanska, asiatiska och europeiska städer dominerar listan över de dyraste platserna att leva på för utlandsstationerad arbetskraft.


  • Stockholm är den billigaste staden av de nordiska huvudstäderna på listan


  • Stockholm har plats nummer 106 på årets lista och har därmed halkat ner från föregående års 84:e plats


  • Köpenhamn är den dyraste av de nordiska städerna och hittas på plats 28


  • Luanda och Tunis är enligt undersökningen den dyraste respektive billigaste staden att leva i för utlandsstationerade arbetskraft 


”För utlandsstationerad arbetskraft är det billigare att leva och verka i Stockholm än i de övriga nordiska ländernas huvudstäder, vilket bland annat grundas i den relativt svaga svenska kronan” säger Johan Ericsson, VD för Mercers verksamhet i Sverige.


Stockholm, 21:a juni 2017
I en snabbt föränderlig värld har utlandsstationerad arbetskraft blivit en viktig komponent i multinationella organisationers globala strategi. Antalet anställda som arbetar med uppdrag utomlands fortsätter att öka och enligt Mercers Global Talent Trends Study från 2017 är rättvis och konkurrenskraftig lön samt goda karriärsmöjligheter de högsta prioriteringarna för anställda. Detta är inte överraskande med hänsyn till det rådande klimatet på marknaden idag, vilket präglas av förändring och osäkerhet. Som ett resultat av detta krävs ökad noggrannhet vid beräkning av den kostnad det medför att ha utlandsstationerad arbetskraft.


Mercer publicerar för 23:e året i rad resultatet från undersökningen Cost of Living Survey, i vilken konstateras att faktorer som exempelvis instabilitet på bostadsmarknader och inflation påverkar kostnaderna av att bo och arbeta internationellt.


”Globaliseringen gör att allt fler företag driver verksamheter i många olika länder och att anställda i allt större utsträckning tilldelas internationella uppdrag för att få mer erfarenhet”, säger Ilya Bonic, senior partner och globalt ansvarig för Mercers Career business. ”Det finns stora fördelar med att låta anställda arbeta utomlands, både för företaget och för den personliga utvecklingen.”

Enligt Mercers Cost of Living Survey för 2017 placerar sig de asiatiska och europeiska städerna Hongkong (2), Tokyo (3), Zürich (4) och Singapore (5) i topp på listan över de dyraste städerna att leva i. Den allra dyraste staden är Luanda (1), Angolas huvudstad. Andra städer i topp 10 av Mercers undersökning är Seoul (6), Genève (7), Shanghai (8), New York (9) och Bern (10). De städer i världen med lägst levnadskostnader är enligt undersökningen Tunis (209), Bishkek (208) och Skopje (206).

Mercers undersökning är en av världens mest omfattande och är utformad för att hjälpa regeringar och multinationella företag runt om i världen att fastställa ersättningstillägg för sin utlandsstationerade arbetskraft. New York Citys resultat används som utgångspunkt för jämförelse och valutakursförändringar mäts mot amerikanska dollar. Undersökningen omfattar 209 städer, sträcker sig över fem kontinenter och mäter den jämförda kostnaden för mer än 200 varor på varje plats, då bland annat för bostäder, transport, mat, kläder, hushållsartiklar och underhållning.

"Historiskt sett har utlandsstationerad arbetskraft, talanghantering och ersättning hanterats separat, men idag krävs en helhetssyn för att företag ska kunna optimera sin mobilitetsstrategi. Kompensation är viktigt för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare och måste bestämmas baserat på bland annat levnadskostnader, valuta och plats ", säger Bonic.

Amerika
Städer i USA är de dyraste i Nord- och Sydamerika, med New York (9) rankad som den allra dyraste, vilket är två steg högre upp på listan än föregående år. San Francisco (22) och Los Angeles (24) ligger stegen efter med en ökning av fyra, respektive tre steg sedan förra undersökningen. Andra stora amerikanska städer är Chicago (32), vilken har klättrat två platser, Boston (51) har halkat ner fyra platser och Seattle ligger sju platser högre än förra året. Portland (115) och Winston Salem (140) förblir de billigaste städerna för utlandsstationerad arbetskraft i USA.

Nathalie Constantin-Métral, principal hos Mercer och ansvarig för att sammanställa undersökningsresultaten, säger: "Sammantaget behöll amerikanska städer antingen en stabil plats i rankningen eller ökade något på grund av den amerikanska dollarns värdeförändring jämfört med världens övriga valutor.”  

I Sydamerika klättrade de brasilianska städerna Sao Paulo (27) och Rio de Janeiro (56) 101 respektive 100 placeringar på grund av den stärkta brasilianska realen jämfört med den amerikanska dollarn. Buenos Aires, Argentina huvudstad och finansiella nav rankades på plats nummer 40 följt av Santiago (67) och Montevideo, Uruguay (65), som klättrade 41 respektive 54 platser. Andra städer i Sydamerika som kan hittas på listan över de dyraste städerna för utlandsstationerad arbetskraft är Lima (104) och Havanna (151). Jose, Costa Rica (110) låg tidigare på plats 94 och sjönk därmed mest av länderna i regionen då den amerikanske dollarn stärktes mot Costa Ricas colón.  Caracas i Venezuela har uteslutits från rankningen på grund av den komplexa valutasituationen. Beroende på vilken växlingskurs som används kommer staden att hamna antingen i topp eller längst ner på rankningen.

"Inflationen fick en del sydamerikanska städer att stiga i rankningen, medan de försvagade lokala valutorna i några av regionens städer orsakade att de sjönk i rangordningen", säger Constantin-Métral.


Vancouver (107) har klättrat 35 placeringar sedan förra året och ligger nu högre än Toronto (119). Därmed är Vancouver den dyraste kanadensiska staden att leva i följt av Montreal (129) och Calgary (143), medan Ottawa (152) är den billigaste staden i Kanada. "Den kanadensiska dollarn har ökat i värde vilket gjort att de kanadensiska städerna placerat sig högre på listan än föregående år”, förklarar Constantin-Métral.

Europa, Mellanöstern och Afrika
Endast tre europeiska städer förblir på topp 10-listan av de dyraste städerna. Zürich (4) ligger fortfarande högts upp av de europeiska städerna följt av Genève (7) och Bern (10). Moskva (14) och St. Petersburg (36) ökade 53 respektive 116 placeringar jämfört med förra året. Detta bland annat på grund av rubelns kraftiga ökning mot amerikanska dollarn. Samtidigt föll London (30), Aberdeen (146) och Birmingham (147) 13, 51 och 61 placeringar till följd av att det brittiska pundets försvagats mot den amerikanska dollarn efter Brexit-omröstningen. Köpenhamn (28) föll fyra placeringar, från 24 till 28. Oslo (46) hittas 13 platser högre än förra året, medan Paris föll 18 placeringar till plats 62.

Övriga västeuropeiska städer sjönk också i rangordningen, främst på grund av att lokala valutor minskade i värde mot den amerikanska dollarn. Wien (78) och Rom (80) föll 24 respektive 22 placeringar. De tyska städerna München (98), Frankfurt (117) och Berlin (120) sjönk avsevärt, liksom Düsseldorf (122) och Hamburg (125).

"Trots prisökningar i de flesta europeiska städerna har europeiska valutor försvagats i jämförelse med den amerikanska dollarn, vilket har fått många västeuropeiska städer att falla i rangordningen", förklarade Constantin-Métral. "Dessutom har andra faktorer som exempelvis Euroområdets ekonomi påverkat dessa städer."

Som ett resultat av att lokala valutor minskat i värde mot amerikanska dollarn, föll en del städer i Öst- och Centraleuropa flera placeringar, däribland Prag (132) och Budapest (176).  Minsk (200) och Kiev (163) däremot, klättrade 4 respektive 13 placeringar.

På plats 17 hittas Tel Aviv som klättrat två platser från förra året och fortsätter att vara den dyraste staden i Mellanöstern följt av Dubai (20), Abu Dhabi (23) och Riyadh (52), vilka alla har klättrat i årets lista. Jeddah (117), Muscat (92) och Doha (81) är bland de billigaste städerna i regionen. Till följd av kraftigt sänkt värde av den lokala valutan, föll Kairo (183) 92 placeringar sedan förra året och är därmed den billigaste staden i regionen.
Fler afrikanska städer fortsätter att hålla höga placeringar på årets lista, vilket innebär höga levnadskostnader och priser på varor för utländsk arbetskraft. Luanda (1) innehar den högsta placeringen i Afrika och även globalt. Detta trots valutaförluster mot den amerikanska dollarn. Luanda följs av Victoria (14), Ndjamena (16) och Kinshasa (18). Tunis faller sex placeringar och hamnar på plats 209 och är därmed den billigaste staden i undersökningen.

Asien och Stilla havet
Fem av de tio högst rankade städerna på årets lista hittas i Asien där Hongkong (2) är den allra dyraste. Detta kan ses som ett resultat av att valutan är kopplad till den amerikanska dollarn, vilket drivit upp bostadskostnaderna. Följer gör Tokyo (3), Singapore (5), Seoul (6) och Shanghai (8).

"Värdeökningen av den japanska yenen i kombination med de höga kostnaderna för konsumtionsvaror och en dynamisk bostadsmarknad fick japanska städer att klättra i rangordningen”, säger Constantin-Métral. "Men majoriteten av kinesiska städer föll i rankningen på grund av det sjunkande värdet av den kinesiska yuanen mot amerikanska dollarn."

Australienska städer har klättrat i placering sedan förra året på grund av den australienska dollarns värdeökning. Sydney (25), Australiens dyraste stad för utlandsstationerad arbetskraft, ökade 17 placeringar tillsammans med Melbourne (46) och Perth (50) som ökade 25 respektive 19 placeringar.

Indiens dyraste stad, Mumbai (57), klättrade 25 platser i rankningen på grund av den snabba ekonomiska tillväxten, inflationen på varor och tjänster samt en stabil valuta mot den amerikanska dollarn. Mumbai, Indiens mest folkrika stad, följs av New Delhi (99) och Chennai (135), vilka steg i rangordningen med 32 respektive 23 placeringar. Även Bengaluru (166) och Kolkata (184), de billigaste indiska städerna, klättrade på listan.

Vidare klättarde Bangkok (67) sju platser från förra året. Jakarta (88) och Hanoi (100) steg också i rangordningen med fem respektive sex placeringar. Karachi (201) och Bishkek (208) förblir regionens billigaste städer att leva i för utlandsstationerad arbetskraft.

För varje undersökt stad har Mercer skapat specifika rapporter för levnads- och hyreskostnader. Mer information om städers placering på listan finns på www.mercer.com/col. För att köpa kopior av enskilda rapporter, besök https://www.imercer.com/products/cost-of-living.aspx eller ring Mercer Client Services i Warszawa på +48 22 434 5383.


Kommentarer till redaktörer
Listan över städernas placeringar lämnas till journalister som referens och bör inte offentliggöras i sin helhet. De första och sista tio städerna kan redovisas i en tabell.

Siffrorna för Mercers jämförelse av levnads- och hyrakostnader baseras på en undersökning genomförd i mars 2017. Valutakurser från den aktuella tiden samt Mercers International Basket of Goods and Services har använts som utgångspunkt.


Regeringar och större företag använder data från denna undersökning för att säkra sina anställdas köpkraft när de arbetar internationellt. Data över hyreskostnader används för att bedöma kostnaden för arbetare att bo utomlands. Valet av undersökta städer baseras på efterfrågad data.  

Om Mercer
Mercer är ett ledande globalt konsultföretag inom Health, Wealth och Career som hjälper organisationer runt om i världen att förbättra anställdas hälsa, ekonomi och karriär. Mercer har fler än 21 000 och företaget är verksamt i över 130 länder och är ett helägt dotterbolag till Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), ett globalt företag som erbjuder kunder råd och lösningar inom områdena risk, strategi och personal. Marsh & McLennan Companies med 60 000 anställda över hela världen, har en årlig omsättning på över 13 miljarder dollar och är också moderbolag till Marsh, ett ledande företag inom försäkring och riskhantering, till Guy Carpenter, en ledande leverantör av risk- och återförsäkringsförmedlingstjänster samt till Oliver Wyman, ett ledande företag inom management consulting. Mer information finns på http://www.mercer.com/. Följ Mercer på Twitter @MercerInsights.

Mercer har även marknadsdata beträffande kompensation för utlandsstationerad arbetskraft och arbetar med multinationella företag och regeringar över hela världen. Mercer har en av de mest omfattande databaserna för policys när det kommer till arbete utomlands, vilken innefattar information om bland annat ersättning och levnads- och bostadskostnader.


Mercer håller årligen globala konferenser och andra evenemang inom Global Mobility, vilka ger företagen uppdateringar om nya trender och den senaste forskningen. Besök https://www.imercer.com/EU/tabs/gm.aspx för mer information. Följ Mercers nyheter om Global Mobility på Twitter @MercerMobility.


CONTACT INFORMATION