EN AV TRE ANSTÄLLDA OROLIGA FÖR ATT AI KOMMER ATT ERSÄTTA DERAS ARBETSUPPGIFTER, VISAR NY STUDIE FRÅN MERCER

26 februari 2019

Sweden, Stockholm


I sin globala studie 2019 Global Talent Trends presenterar Mercer nya utmaningar och fyra stora trender inom HR och Talent Management det kommande året.


Varje år sammanställer Mercer vilka globala trender som ses påverka arbetsmarknaden framöver. Årets undersökning baseras på svar från över 820 företagsledare, 1600 HR-ansvariga och närmre 5000 anställda från 9 branscher och 16 länder världen över. Baserat på resultatet från Mercers undersökning har fyra viktiga trender för arbetsmarknaden identifierats för 2019: Aligning Work to Future Value, Building Brand Resonance, Curating the Work Experience och Delivering Talent-led Change.


Resultatet av studien visar att 73 % av företagsledare menar att vi står inför betydande förändringar de tre kommande åren när det kommer till företagande, personal och arbeten. Detta är betydligt högre än förra årets resultat som endast visade 26 %.  


“Chefer fokuserar på att förbereda sina organisationer för de förändringar de ser inför framtiden, men vi ser stora risker när det kommer till människorna som påverkas. Många individer uppfattar att det blir för mycket förändring på en gång och detta kan skapa en förändringströtthet. Bland annat får vi inte glömma att motverka kunskapsluckor hos arbetskraften samtidigt som vi säkerställer att anställda är motiverade”, säger Ola Jönsson, Talent Strategy-expert på Mercer Sverige. ”Dessa utmaningar är viktiga att ta hänsyn till – särskilt då endast en av tre företagsledare anger att deras företag har ett effektivt sätt att hantera utmaningar och risker kring humankapitalfrågor.”


Undersöknigen visar också att en av de faktorer anställda värderar högst på sin nuvarande arbetsplats är stabilitet och att de känner sig trygga med att få behålla sitt arbete. Ändå är en av tre anställda oroliga för att AI kommer att ersätta deras arbetsuppgifter. För att hjälpa anställda att känna sig tryggare behöver fokus läggas på professionella relationer och samarbete. Undersökningens resultat visar att motiverade och drivna anställda i stor utsträckning beskriver sina roller och sin arbetsmiljö som samarbetsbaserade och med fokus på att bygga och stärka professionella relationer.    


Mercers undersökning kartlägger fyra trender som ledande företag följer under 2019:


Aligning Work to Future Value
AI och automatisering fortsätter att förändra marknaden - hela 60 % av företag planerar att genomföra automatiseringar av arbetsuppgifter inom det kommande året.  Samtidigt benämner ledare att designa om nuvarande roller som det område som förväntas ge mest avkastning och 65 % av anställda ber om mer väldefinierade ansvarsområden. Utmaningen för HR-ansvariga blir därmed att skapa en integrerad personalstrategi med tillgång till rätt data som säkerställer att organisationen har rätt storlek och form.


Building Brand Resonance
Hur företag upprätthåller sina värderingar och presenterar sitt varumärke är avgörande för hur anställda och jobbsökande upplever företaget.  I den transparenta värld vi lever i har gränsen mellan ett företags varumärke och dess Talent Value Proposition (TVP) suddats ut. Gemensamt för framgångsrika företag i undersökningen är att deras varumärke tilltalar alla deras segment av anställda, även grupper som ibland förbises, exempelvis visstidsanställda. Det totala kompensationspaket ett företag erbjuder sina anställda kan därmed visa hur man väljer att profilera sig. Drivna och motiverade anställda är fyra gånger mer troliga att arbeta för ett företag som garanterar jämställda löner och karriärmöjligheter.


Curating the Work Experience
En effektiv arbetsmiljö och relevanta arbetsuppgifter är enligt studien nödvändigt för att behålla och attrahera talanger. Snabba beslutsprocesser och tillgång till rätt verktyg för att kunna utföra arbetet rankas som några av de faktorer som är viktigast för att anställda ska trivas med sina arbeten. Personliga och förenklade utvecklingsplaner är högt efterfrågat hos anställda och mer än hälften (56 %) vill ha fortsatt utbildning vars innehåll väljs av företaget för att bli bättre på det de gör. Teknologin för att kommunicera med medarbetare är också viktig vilket visar sig i att organisationer med hög tillväxt har dubbelt så hög sannolikhet att erbjuda en helt digital upplevelse till sina anställda jämfört med bolag med lägre tillväxt.


Delivering Talent-led Change
För att försäkra att anställda och deras kompetens är fokus i organisationens förändringsprocess behöver HR ha en röst i företagets strategiplanering. Mercers undersökning visar att 61 % av HR-ansvariga är involverade i planering av större organisationsförändringar och att 54 % är med i implementeringen av dessa. Men endast två av fem HR-ledare deltar i processen när det kommer till att generara idéer inför förändringsarbetet.


Läs mer om undersökningen på https://www.mercer.com/our-thinking/career/global-talent-hr-trends.html


CONTACT INFORMATION