MELBOURNE MERCER GLOBAL PENSION INDEX 2018

22 oktober 2018

Sverige, Stockholm

 

Mercers globala pensionsindex avslöjar för tionde året i rad vilka länder som har de starkaste pensionssystemen

 

  • Nederländerna tar hem förstaplatsen framför Danmark som hittas på plats nummer två
  • Sverige ökar sitt samlade indexvärde, klättrar en placering och hittas på plats nummer fem
  • Nya länder inkluderade i undersökningen är Hongkong, Peru, Saudiarabien och Spanien

För tionde året i rad kartlägger Melbourne Mercer Global Pension Index länders pensionssystem och ställer dem i relation till varandra. 2018 års undersökning omfattar 34 länder och täcker över 60 % av världens befolkning. Pensionssystemen jämförs med ett index baserat på mer än 40 indikatorer som mäter systemens tillräcklighet, hållbarhet och integritet.

 

Årets resultat visar att Nederländerna tar hem förstaplatsen framför Danmark, som varit obesegrade de senaste sex åren. Ländernas betyg skiljer sig endast marginellt. Med ett slutresultat på 80,3 för Nederländerna och 80,2 för Danmark kan det konstateras att båda länderna erbjuder stabila och långsiktigt hållbara pensionssystem.

 

Sverige ökar sitt samlade indexvärde och klättrar en placering till plats nummer fem

 

Sveriges samlade indexvärde har ökat från 72,0 år 2017 till 72,5 år 2018. Tack vare detta klättrar Sverige en placering från förra året och går därmed om Norge som är med för andra året i rad. Det högre betyget kan förklaras av det något bättre resultatet i kategorin Hållbarhet. Samtidigt har Sverige tappat inom kategorin Tillräcklighet. Förhållandet mellan dessa kategorier är en viktig faktor vid utvärderandet av pensionssystems styrka och att balansera dessa är en utmaning som tycks allt svårare för många länder.

 

David Knox, Senior Partner hos Mercer, är huvudansvarig för rapporten. Han understryker vikten av att länder lägger fokus på både tillräcklighet och hållbarhet när pensionssystem utvecklas. Han betonar att det inte endast räcker att fokusera på det ena eller andra området för att nå ett stabilt resultat.

 

“Sättet vi arbetar på förändras globalt och vi behöver säkerställa att alla innefattas av pensionssystemen, oavsett var din inkomst kommer ifrån och hur din arbetssituation ser ut”, säger Knox.

 

Hur kan Sveriges pensionssystem stärkas?

 

Sverige har fortfarande en stark position i förhållande till många andra pensionssystem runtom i världen. Men det finns fortfarande utrymme för förbättring, särskilt i fråga om att ge individen bättre möjligheter och incitament att spara för framtiden. Malin Söderbäck, pensionsexpert på Mercer Sverige, menar att Sveriges pensionssystem kan stärkas genom att förbättra och uppmuntra möjligheterna till långsiktigt sparande som avser att stärka individers pension.

 

”Idag finns möjligheten att växla lön till förmån för högre avsättning till pension, men detta är bara förmånligt i högre löneläge. Denna typ av möjlighet borde göras tillgängliga för alla”, säger Söderbäck.

 

Nedan följer några av de åtgärder som kan förbättra Sveriges system ytterligare. Det samlade indexvärdet för det svenska systemet kan höjas genom att:

 

  • Höja den statliga pensionsåldern för att återspegla den ökade förväntade livslängden.
  • Säkerställa att individer själva kan bidra till pensionsplaner som finansieras av arbetsgivaren.
  • Återinföra skattelättnader för eget sparande, antingen i tjänstepensioner eller privat sparande.
  • Införa regler som skyddar pensionen för bägge parter i händelse av skilsmässa.

Hur ser framtiden ut?

 

Vägen mot ett hållbart pensionssystem är olika lång för olika länder. Dessutom har olika nationer skilda utgångspunkter och varierade förutsättningar att ta hänsyn till. Det är svårt, om inte nästintill omöjligt, att nå ett perfekt pensionssystem, men varje land kan arbeta för att lägga rätt grunder och skapa ekonomiska förutsättningar för att lyckas.

 

I syfte att bidra med insikter, och i förlängningen förbättra människors liv, har detta års undersökning ett både djupare och bredare perspektiv än tidigare. Hongkong, Saudiarabien, Peru och Spanien inkluderas för första gången i år och i och med detta utvärderar indexet 34 länders pensionssystem och deras tillräcklighet, hållbarhet och integritet.

 

Melbourne Mercer Global Pension Index

 

Melbourne Mercer Global Pension Index publiceras av The Australian Centre for Financial Studies (ACFS) i samarbete med Mercer och regeringen i den australiensiska delstaten Victoria, vilka bidrar med den största delen av finansieringen. Även The Finnish Centre for Pensions har bidragit med finansiellt stöd.

 

Om Australian Centre for Financial Studies

 

Australian Centre for Financial Studies (ACFS) är ett forskningscenter vid Monash Business School. ACFS grundades 2005 och blev 2016 en del av Monash University. Forskningen som görs vid centret är främst finansierad av privata företag och partners och är lättillgänglig, välgrundad samt opartiskt framtagen för att bidra till samhällsdebatten och industripraxis. Denna rapport i samarbete med Mercer är ett exempel på resultat av forskningen. För att läsa mer, besök www.australiancentre.com.au.

 

Om Mercer
Mercer är ett ledande globalt konsultföretag inom Health, Wealth och Career som hjälper organisationer runt om i världen att förbättra anställdas hälsa, ekonomi och karriär. Mercer har fler än 23 000 anställda, är verksamt i över 130 länder och är ett helägt dotterbolag till Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), en global koncern som erbjuder kunder råd och lösningar inom områdena risk, strategi och personal. Marsh & McLennan Companies med 65 000 anställda över hela världen, har en årlig omsättning på över 14 miljarder dollar och är också moderbolag till Marsh, Guy Carpenter samt till Oliver Wyman. Mer information finns på http://www.se.mercer.com/. Följ Mercer på Twitter @MercerInsights.

 

Trade and Investment Victoria

 

Trade and Investment Victoria har ett globalt nätverk, bestående av 23 kontor, och bistår befintliga och potentiella partners med kostnadsfri investeringsrådgivning för att öka exportmöjligheter.

trade.vic.gov.au

 

Invest.vic.gov.au  

 

 

 

CONTACT INFORMATION