Vi hjälper dig gärna att utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande till anställda vad beträffar hälsa och välmående, karriär samt pension.

Anställdas hälsa och välmående

Att hålla både yngre och äldre medarbetare friska, motiverade och engagerade är en utmaning som blir allt viktigare. Vi hjälper dig ta fram lösningar med en kombination av data, analys och rådgivning som passar just ditt företag. Utifrån detta skapas sedan en kostandseffektiv modell där medarbetaren står i centrum.

Karriär 

Idag påverkas företag av snabb digital utveckling, hård konkurrens om talanger och en alltmer diversifierad arbetskraft. Hur kan du skapa en långsiktigt hållbar plan för framtidens arbetskraft? Vi hjälper dig att kartlägga utmaningarna kring detta, identifiera riskområden, jämföra lön-och belöningsmodeller lokalt och globalt samt utveckla strategier för både utlandsstationerad och lokal arbetskraft.

Pensionsplaner och investeringar

Pensionsfrågan är svår då den är sammanlänkad med flexibla faktorer som förväntad livslängd och tid i arbetslivet. Hur kan du säkerställa att du erbjuder anställda en hållbar pensionslösning? Vi hjälper dig att ta fram en långsiktig plan, implementera en effektiv kommunikation kring pension samt utveckla hållbara investeringsstrategier.

Vill du veta mer om hur Mercer kan hjälpa just ditt företag?

Fyll i informationen nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

*Required Fields