Hallbara investeringar - en investeringsfraga | Mercer

Hallbara investeringar - en investeringsfraga | Mercer

Roundtable: Hållbara investeringar - en investeringsfråga

11 November 2016  Sweden, Stockholm

 • VARFÖR DELTA?
  • De sex första månaderna under 2016 var det varmaste halvåret globalt sett sedan temperaturmätningarna började 1880, enligt NASA: s Goddard Institut for Space Studies. 53% av vårt ekologiska fotavtryck utgörs av växthusgasutsläpp, främst koldioxid (CO2) från energiproduktion baserad på fossila bränslen (WWF 2014).

   Klimatförändringen är en allvarlig global utmaning där alla parter behöver ta ett större ansvar. Intresset har ökat markant för hållbarhetsfrågor bland investerare och fondbolag.  Investerarna har därför ett stort ansvar för att kunna påverka klimatsituationen och minska koldioxidutsläppen genom att införliva dessa frågor i sitt beslutsfattande.

   Magnus Emfel från Världsnaturfonden kommer inledningsvis att beröra de vetenskapliga rekommendationerna (IPCC), klimatavtalet (COP21) och några av de internationella processer som är viktiga för klimatomställningen framöver. Därefter kommer Mercers expert inom ansvarsfulla investeringar, Jane Ambachtsheer, att adressera följande frågor:

   1. Vilka är de potentiella, rättsliga och ekonomiska riskerna som är förknippade med klimatförändringarna och hur har detta utvecklats efter COP21 i Paris?

   2. Vilka strategier kan investerare använda för att minska sin exponering mot dessa risker och identifiera investeringsmöjligheterna i de förändringar som sker?

   3. Hur påverkas investerare och hur kan de kvantifiera klimatriskens påverkan på deras långsiktiga portfölj mätt som förväntad avkastning

 • PRAKTISKA DETALJER
  • Datum & tid: 11 november kl. 8.30 - 10.30. Registrering och frukost från 8.00.  Meddela oss gärna om eventuella allergier. 

   Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

   Anmälan: Anmäl dig till Mikael Lundgren

   Mötet hålls på engelska.
   Sista svarsdatum: 4 november 2016

   Vi hoppas att du har möjlighet att delta.