Humankapital och Karriär

Talangstrategi avgörande för framgång


Hur ser er strategi ut?

Ett företags humankapital är avgörande för dess framgång. Konkurrensen om talanger ökar och det krävs en tydlig talangstrategi för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Anställda idag är inte intresserade av bara ett jobb - de vill ha meningsfull karriär.

Hur Mercer kan hjälpa till

Våra experter och konsulter kan hjälpa företag med:

  • Att implementera en effektivare organisationsstruktur och EVP (Employer Value Proposition)
  • Bemanningsplanering och analys - Internal Labour Market analysis (ILM)
  • Identifiera nyckelkompetens, talanger och potentiella ledare samt utveckla karriärplanering, strategier och performance managementverktyg
  • Talentstrategier efter en fusion eller ett förvärv

Planerar du för dina medarbetare och talanger?

På samma sätt som en landskapsarkitekt planerar nya bostadsområden behöver HR-chefer och Talent Management ansvariga skapa produktiva medarbetare och kontor som fungerar bra tillsammans– inte bara idag utan för framtiden. Mercer har både konsulttjänster och verktyg som kan hjälpa dig.

“62% av organisationer bedömer sig själva som ineffektiva på strategisk kompetensförsörjning”

Ge ditt humankapital rätt förutsättningar för att leverera på topp

Genom att kombinera humankapitaldata, undersökningar och konsultrådgivning kan Mercer hjälpa dig att skapa en Talangstrategi för dina anställda globalt och lokalt. Använd våra kompetensutvecklingsverktyg och processer för att analysera din affärsstrategi, identifiera frågor kring hur ni hanterar talanger inom organisationen, och definiera praktiska initiativ för att fylla kompetensbehoven.

Förstår du hur dina medarbetare presterar och varför de väljer att stanna kvar inom företaget eller inte? Med våra verktyg och data som till exempel Internal Labour Market analysis (ILM) får du kontroll över hela din arbetsstyrka. Vår oberoende data och analysmetod hjälper dig att bestämma vilka humankapitalinvesteringar som lönar sig och vad du behöver fokusera på i framtiden.

Mät inte bara dina medarbetares prestation – utveckla deras karriär

Vi går in i en ny era av performance management. Istället för att titta tillbaka på vad en anställd har gjort, vill dagens HR-chefer inspirera dem till spännande karriärmöjligheter framöver.

Mercers undersökningar visar att karriärplanering är viktig för att engagera, bibehålla och motivera duktiga medarbetare – ibland viktigare än lönen.

Vi har en långsiktig syn på performace management och karriärplanering. Företag kan använda våra verktyg för att säkerställa en produktiv och motiverad personal.

Vad säger våra kunder?

"Att identifiera potential kan vara en vetenskaplig insikt med rätt verktyg. Mercer hjälpte oss med att identifiera och utveckla ledare med rätt fokus på tillväxt”


Raelee Hobson, Organisational Development, OIL SEARCH LIMITED

Workforce and Careers Services and Products

Careers

Mercer helps clients build workforce capabilities through proactive and deliberate career management strategies and programs.
Utöka

Our career management approach brings together individual and organizational concerns to ensure that employees can: understand their career opportunities and enable the organization to have visibility into employee capabilities, influence their career direction and enable the organization to flow the best talent towards the most critical roles, and advance at their pace and enable the organization to have a full pipeline of ready talent. When clients choose Mercer for their career management needs, they benefit from a connected and holistic approach, processes to enable managers and employees to drive organizational adoption, and results that work for the employee and the business.

Employee Value Proposition

Mercer can help clients focus their limited resources through designing and delivering employee value propositions that work for both the company and its critical employees.
Utöka

Mercer’s solutions include research and insights, plan design and implementation and connecting and enabling resources.

HIKE

HR Infrastructures, Knowledge and Experience (HIKE) is a comprehensive learning solution built to accelerate our client’s HR capability.
Utöka

HIKE International came out of a strategic project incubated in China. This International version leverages the best of our intellectual property and thought leadership globally in a subscription package for our clients.

Leadership Strategy

In order to ensure organizations maximize their leadership potential, they need powerful strategies for developing and managing leaders.
Utöka

Mercer works with boards, CEOs and other key stakeholders to translate business requirements into specific leadership requirements to drive growth.

Mercer360

Mercer360 surveys enable individuals to collect feedback on their performance from multiple perspectives, including their manager, direct reports, and peers. Mercer360 is used for self-development purposes, often as part of a larger assessment or development intervention.
Utöka

For clients looking for an off-the-shelf solution to deploy immediately, we have a multitude of surveys available for individual contributors, first-line and middle managers, executives and HR professionals using Mercer's standard content. For clients looking for a custom solution, Mercer can make changes to the standard Mercer models, create a new custom 360 model and load a client’s existing 360 model.

Strategic Partnering for HR

Strategic Partnering for HR (SP4HR) is a 2.5 day experiential learning program that has been created for HR leaders and professionals who want to make a real difference.
Utöka

A difference to bottom-line and sustainable results, a difference to the way HR is perceived as a value-adding business partner and a way to build their personal brand by developing cutting edge skills.

Talent Assessment and Development

Mercer helps clients develop leadership capability to raise the performance bar, manage pipeline risk and positively impact retention.
Utöka

Mercer assesses leadership performance, potential, readiness and fit at various levels in the leadership pipeline to ensure that the assessment is not only ‘fit for purpose’, but ‘fit for the leadership level’. 

Virtual Assessment Centers

The Mercer Virtual Assessment Center is a rapidly deployable, cost-effective assessment program designed to gauge the capabilities of high-level managers or directors in a virtual yet realistic simulated work environment.
Utöka

Mercer Virtual Assessment Center is used to evaluate current leaders during rapid expansion into new markets or in an M&A situation, while identifying candidates for succession planning or new openings and developing individuals who will take organization to new heights. Not simply a multiple-choice, computerized role-play, our assessments  employ actual Mercer consultants trained in leadership assessment to conduct the simulations. 

Workforce Strategy & Analytics

Mercer assists clients to determine the quantity and quality of workforce required in each critical job families, and formulates workforce strategies to address any gaps and risks; uses data analytics to help clients to resolve complex talent issues.
Utöka

Our integrated approach identifies and addresses critical gaps between current workforce resources and future needs, and finds actionable solutions to financial traps.

 Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält
Förnamn krävs
Efternamn krävs
Befattning obligatorisk
Organisation obligatorisk
Industri obligatorisk
Email obligatorisk Email ogiltig
Phone number is required
Företagsnamn obligatoriskt
Land obligatoriskt
Max 250 tecken

Jag skulle vilja modtage kommunikation om produkter och erbjudanden från Mercer. Jag förstår att jag kan avsluta prenumerationen när som helst.

Genom att klicka Submitt godkänner jag användningen av mina personuppgifter enligt Mercers integritetspolicy. Jag förstår att min personliga information kan överföras för bearbetning utanför mitt hemland, där normer för skydd av personuppgifter kan vara annorlunda.

Formuläret är inte korrekt ifyllt. Kontrollera fälten och prova igen..

Tack för din förfrågan, vi kommer kontakta dig inom kort. Om du under tiden önskar ta del av Mercers publikationer och kunskapskapital i form av artiklar, undersökningar och webcasts (sidan öppnas automatiskt i separat fönster).