Fusioner och Företagsförvärv

M&A Due Diligence


Hos Mercer är due diligence inte en övning

Världen förändras allt snabbare. Globaliseringen skapar många nya möjligheter för handel och investeringar. Transaktioner sker oftare och snabbare, och ibland genomförs affärer och företagsförvärv på alltför lösa grunder, vilket ökar riskerna.

Private equity- och strategiska köpare har mycket olika krav när det gäller processen att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv, s.k. due diligence. En finansiell köpares intresse kanske begränsas till endast de risker som påverkar värderingarna, medan företagsköpare måste överväga de faktorer som har efterverkningar på lång sikt.

För att kunna erbjuda kvalificerad due diligence krävs verkliga, praktiska och taktiska erfarenheter. På Mercer har vi utarbetat en plan som hjälper och vägleder kunderna genom hela processen. Vi har satt upp ramverk som underlättar för kunderna att känna igen risker, och undersöka potentiella finansiella, skattemässiga, juridiska, operativa och administrativa fällor. Tack vare våra HR-experter kan vi identifiera humankapitalrisker, t.ex. när det gäller ersättningar till ledningsgruppen och nyckelmedarbetare, pensionsrisker, hög personalomsättning och lokal lagstiftning.

Omvänd due diligence

Säljare och köpare har olika syn på en transaktion. Säljaren behöver ha en balanserad, objektiv syn på den föreslagna transaktionen för att kunna identifiera problem och upptäcka varningssignaler. Mercer hjälper säljare identifiera hinder, risker och kvantifiera skulderna så att de aktivt kan minska eller vända problemen och maximera sina intäkter vid försäljningen.

Globala resurser och komprimerade tidsramar

Mercers globala närvaro innebär att vi kan ha due diligence-experter på plats inom 24 timmar. Vi har personal som talar språket och känner till den lokala lagstiftningen. Det gör att vi kan utföra due diligence-undersökningen snabbare och mer korrekt, något som är avgörande på säljarens marknad.

Användbar affärsinformation

Mercer erbjuder korrekt och djupgående affärsinformation till både köpare och säljare. Till skillnad från företag som bara erbjuder HR-due diligence som en del av sin tjänst, är det vår kärnkompetens. Vi har egna erfarenheter av hela spektrumet av HR och kan utföra due diligence på allting med anknytning till humankapital som påverkar ett företags värde.

 Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält
Förnamn krävs
Efternamn krävs
Befattning obligatorisk
Organisation obligatorisk
Industri obligatorisk
Email obligatorisk Email ogiltig
Phone number is required
Företagsnamn obligatoriskt
Land obligatoriskt
Max 250 tecken

Jag skulle vilja modtage kommunikation om produkter och erbjudanden från Mercer. Jag förstår att jag kan avsluta prenumerationen när som helst.


Genom att klicka Submitt godkänner jag användningen av mina personuppgifter enligt Mercers integritetspolicy. Jag förstår att min personliga information kan överföras för bearbetning utanför mitt hemland, där normer för skydd av personuppgifter kan vara annorlunda.

Formuläret är inte korrekt ifyllt. Kontrollera fälten och prova igen..

Tack för din förfrågan, vi kommer kontakta dig inom kort. Om du under tiden önskar ta del av Mercers publikationer och kunskapskapital i form av artiklar, undersökningar och webcasts (sidan öppnas automatiskt i separat fönster).