Våra affärsområden

Talent

kopplingen mellan karriär, humankapital och affärsresultat

 

Skiftningar i teknik och verksamhet ökar efterfrågan på talanger och konkurrensen på arbetsmarknaden. Samtidigt förändrar också ny teknik var, när och hur personalen ska utföra sina arbetsuppgifter. Mercer hjälper organisationer att hitta nya sätt att driva utvecklingen genom kompensationsmodeller och rådgivning som motiverar, engagerar och får medarbetare att leverera utifrån kapacitet, affärsmål och kompetens. Vi erbjuder tjänster inom sex olika verksamhetsområden:

  • Talangstrategi och talent management
  • Belönings- & jämställdhetsfrågor (t ex lönekartläggning) för bredare medarbetargrupper
  • Ersättning och incitamentsprogram till ledande befattningshavare
  • Utlandsstationering (Mobility)
  • HR-transformation
  • Kommunikation av förmåner

Läs mer om våra tjänster (Links to Career & Workforce Section Page TBD)

Från implementering av strategin till framgång

Mercer hjälper organisationer utforma och verkställa talangstrategier för sitt humankapital, oavsett om det gäller multinationella företag eller ett lokalt företag som vill växa inom sin marknad. Vi samarbetar med våra kunder och hjälper dem att förutsäga kompetensbehov, engagera medarbetarna, mobilisera arbetsstyrkan, belöna prestationer och utveckla kritisk nyckelkompetens.

Konsulter i hela världen

Mercers storlek, omfattning och globala räckvidd är uppskattade fördelar för organisationer som söker råd och vägledning. Mercers konsulter samarbetar och delar erfarenheter av framgångsrika strategier och anpassar dem efter kundens specifika behov. Det gör att våra konsulter kan leverera strategier och lösningar som är testade, beprövade och som fungerat bra förut.

Aktuella kunskaper. Verklighetsbaserade lösningar.

Mercer kan hjälpa kunderna att omvandla data till kunskaper och kunskaper till strategier som driver humankapitalutvecklingen framåt. Det är därför som Mercer genomför omfattande analyser av trender, utmaningar och data i samband med optimering av en organisations arbetsstyrka och kompetens. Vi utvecklar även praktiska verktyg och databaser för att hjälpa företag att kompensera sina medarbetare utifrån markandspraxis.

Våra tjänster

Talangstrategi

Hur ser er strategi ut?
Utöka

Konkurrensen om talanger ökar och det krävs en tydlig talangstrategi för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Anställda idag är inte intresserade av bara ett jobb - de vill ha meningsfull karriär.

Lön och belöning

Effektiva belöningssystem för dina medarbetare
Utöka

Mercer hjälper företag med belöningsstrategier och informationstjänster som bygger på lång erfarenhet och kunskap om vad som driver och motiverar medarbetare.

Ledande befattningar

Kompensation till chefer och ledning som ger resultat
Utöka

Mercer har specialiserade konsulter som hjälper företag inom privat och offentlig sektor med ersättningsfrågor för ledande befattningar och koncernledning.

Utlandsstationering

Rätt människor på rätt plats till rätt kostnad
Utöka

Vi kombinerar utbildning, konsulttjänster, data och webbaserade verktyg anpassade för multinationella organisationer med utlandsarbetande talanger och medarbetare.

HR-transformation

Skapa en effektiv HR-organisation
Utöka

HR-funktionen måste förbereda sin verksamhet, och sig själva, för att fungera i en snabbt föränderlig global miljö. Mercer tänker på framtiden för HR lite annorlunda än de flesta eftersom vi förstår de hinder som står i vägen för HR-funktionens framgång.

Medarbetarkommunikation

Kommunikationslösningar som når ut till dina medarbetare
Utöka

En effektiv kommunikationsstrategi har befogenhet att öka medarbetarnas engagemang, bygga intern medvetenhet, driva utvecklingen, behålla talanger samt även göra din personal mer öppna för förändring.

Mercer Talent Solutions

Talent Strategy

Combining human capital data, exclusive research, and expert consulting, Mercer helps clients create the best plan for their workforce ecosystem.
Utöka

What’s Your Strategy? A company is only as good as its talent. And a company’s talent is only as good as its talent strategy. Talent leaders can no longer get away with haphazard hiring and ineffective career management. Employees today aren’t interested in just jobs — they want meaningful careers.

Executive Compensation

Mercer can help you attract, retain, and motivate the critical global and local executive talent needed for long-term organizational excellence.
Utöka

The executive rewards and governance landscape is increasingly complex. These programs need to attract key talent, motivate appropriate performance, and create an alignment with business imperatives and other talent strategies.

Workforce Rewards

Attract, motivate & retain your workforce by rewarding the right behaviors. Mercer can help with benchmarking, total rewards strategy, career frameworks and more.
Utöka

Look at your balance sheet and you won’t see any line items that reflect your employees’ enthusiasm, engagement, or energy levels. But these intangible factors are key to employee performance. Make them sustainable with the right rewards strategies.

Talent Mobility

Optimize the value of international assignments with mobility data and support, including cost of living data, workflow management and cultural training solutions.
Utöka

Websites are not the only things that need to be mobile-optimized. Today’s increasingly globalized environment means you need to be ready to mobilize people at every level of your organization. Our proprietary mobility data and research are the best of their kind—and so are our consultants. We have the tools and the experience to help you meet your organization’s specific mobility needs, with practical advice behind the hard numbers. 

HR Transformation

Enhance the effectiveness of your HR function to add long-term business value, with HR process redesign, HRIS implementation, HR talent development and more.
Utöka

Human Resources can’t expect to keep up with a changing world by standing still. HR professionals need to equip their operations, and themselves, to function in a rapidly changing global environment. We think of the future of HR differently than most. Many obstacles get in the way of HR success: reorganizations, M&A, talent shortages, budget pressures, employee demands, and disruptive new technologies. But at Mercer, we don’t just want you to react to these issues — we want your HR team to become an essential business function leading the way in delivering bottom-line results.

Employee Communication

Get results-driven employee communication to support major HR initiatives; such as HRIS implementation, a new career structure, benefit changes and M&A activity.
Utöka

When you deliver an important message to your employees, is it closer to a message in a bottle than a direct conversation? Perhaps you’re updating your business strategy or transforming your organization. Maybe you’re changing your pension plan or moving to a private exchange health plan. How you deliver credible information about organizational changes can keep your key people from jumping ship. An effective communication strategy has the power to boost employee engagement, build internal awareness, drive performance, retain talent, and even make your workforce more open to change. The gap between company change and employee understanding can be wide. Let us help you build bridges.

 Tala med en konsult på Mercer

Vi är angelägna om att prata med dig. Ange dina uppgifter nedan.
*Obligatorsika fält
Förnamn krävs
Efternamn krävs
Befattning obligatorisk
Organisation obligatorisk
Industri obligatorisk
Email obligatorisk Email ogiltig
Phone number is required
Företagsnamn obligatoriskt
Land obligatoriskt
Max 250 tecken

Jag skulle vilja modtage kommunikation om produkter och erbjudanden från Mercer. Jag förstår att jag kan avsluta prenumerationen när som helst.


Genom att klicka Submitt godkänner jag användningen av mina personuppgifter enligt Mercers integritetspolicy. Jag förstår att min personliga information kan överföras för bearbetning utanför mitt hemland, där normer för skydd av personuppgifter kan vara annorlunda.

Formuläret är inte korrekt ifyllt. Kontrollera fälten och prova igen..

Tack för din förfrågan, vi kommer kontakta dig inom kort. Om du under tiden önskar ta del av Mercers publikationer och kunskapskapital i form av artiklar, undersökningar och webcasts (sidan öppnas automatiskt i separat fönster).